Nabídka nemovitostí - fara v obci Pertoltice včetně součástí a pozemků

okres Kutná Hora

Datum vložení: 20. 8. 2018 | číslo nabídky: 2018/003

Předmětem prodeje jsou tyto nemovitosti v obci Pertoltice:

  • stavební parcela parc. č. 24, jejíž součástí je stavba bydlení č. p. 14,
  • pozemková parcela - ostatní plocha, neplodná půda parc. č. 27,
  • pozemková parcela – zahrada parc. č. 29/1
  • pozemková parcela – zahrada parc. č. 29/2

Všechny výše uvedené nemovitosti se nacházejí v k. ú. Pertoltice u Zruče nad Sázavou, obec Pertoltice, zapsáno na LV 219 vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora.

Obecný popis:
Jedná se o izolovaně stojící objekt bývalé fary s hospodářským zázemím, které je součástí pozemku st. p. č. 24. V minulosti sloužil tento areál pro potřeby zdejšího zemědělského družstva a této činnosti byl částečně uzpůsoben. Stavba je částečně podsklepena, má jedno nadzemní podlaží a půdní prostor. Přístup k objektu je zajištěn z pozemku veřejné silniční komunikace procházející obcí a dále přes pozemek p. č. 820/2, který je ve vlastnictví Obce Pertoltice. Objekt je napojen (či může být napojen) na v místě dostupné inženýrské sítě, kanalizace řešena vlastním způsobem. Předpokladem je nefunkčnost všech rozvodů.

Současný stavební stav vykazuje značné opotřebení všech prvků krátkodobé životnosti, z části i prvků dlouhodobé životnosti. Pro standardní způsob využití objektu pro účely bydlení je nutné provést komplexní stavební rekonstrukci.

Omezení vlastnických práv:
Na nabízených nemovitostech vázne dle evidence katastru nemovitostí omezení ve formě věcného břemene elektrického vedení kNN pro oprávněného, společnost ČEZ, a.s. (zatíženy jsou pozemky st. p. č. 24, p. č. 27 a p. č. 29/1). Věcné břemeno je zřízeno pro novou elektropřípojku k objektu fary, tj. ve prospěch prodávaných nemovitostí.

Cena: Kč 1 700 000,-

Kontaktní osoba:
Lenka Kučerová – vedoucí oddělení investic, tel. 495 063 671, +420 732 777 218, e-mail: kucerova.lenka (zavináč) bihk.cz

Kalendárium

Myšlenka pro dnešní den

 

Kontakt

BISKUPSTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉ

Velké náměstí 35
500 01 Hradec Králové
tel.: +420 495 063 611

fax: +420 495 512 850

 

IČ: 00 44 51 34
DIČ: CZ 00 44 51 34  

číslo účtu: 1006010044/5500

 

Tiskový mluvčí

» Napište nám