Kapituly a poradní orgány biskupa

Kapitula je společenství kněží, kterému přísluší konat slavnostnější bohoslužby v katedrálním nebo kolegiátním kostele a případné další úkoly podle stanov.

V královéhradecké diecézi existuje Kat edrální kapitula při katedrále Svatého Ducha v Hradci Králové a Kolegi átní kapitula při kostele Povýšení sv. kříže v Litomyšli.

 

Mezi poradní orgány diecézního biskupa patří biskupská rada, kněžská rada, sbor konzultorů, pastorační a ekonomická rada diecéze, liturgická komise, rada řeholních představených, rada Diecézní katolické charity a různé komise.

  

Kalendárium

Myšlenka pro dnešní den
Nejtrestuhodnější formou roztržitosti je, když se lidé zapomínají radovat ze života.
Z. Jirotka

 

Kontakt

BISKUPSTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉ

Velké náměstí 35
500 01 Hradec Králové
tel.: +420 495 063 611

fax: +420 495 512 850

 

IČ: 00 44 51 34
DIČ: CZ 00 44 51 34  

číslo účtu: 1006010044/5500

 

Tiskový mluvčí

» Napište nám