Kapituly a poradní orgány biskupa

Kapitula je společenství kněží, kterému přísluší konat slavnostnější bohoslužby v katedrálním nebo kolegiátním kostele a případné další úkoly podle stanov.

V královéhradecké diecézi existuje Kat edrální kapitula při katedrále Svatého Ducha v Hradci Králové a Kolegi átní kapitula při kostele Povýšení sv. kříže v Litomyšli.

 

Mezi poradní orgány diecézního biskupa patří biskupská rada, kněžská rada, sbor konzultorů, pastorační a ekonomická rada diecéze, liturgická komise, rada řeholních představených, rada Diecézní katolické charity a různé komise.

  

Kalendárium

Myšlenka pro dnešní den

 

Kontakt

BISKUPSTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉ

Velké náměstí 35
500 01 Hradec Králové
tel.: +420 495 063 611

fax: +420 495 512 850

 

IČ: 00 44 51 34
DIČ: CZ 00 44 51 34  

číslo účtu: 1006010044/5500

 

Tiskový mluvčí

» Napište nám