Diecézní teologický institut a Biskupská knihovna

Diecézní teolo gický institut

Zajišťuje teologické vzdělávání na diecézní úrovni, jak v místním akademickém prostředí, tak v oblasti pastorační i v oblasti vzdělávání veřejnosti.

 

Biskupsk á knihovna

Je specializovanou knihovnou, jejímž hlavním účelem je shromažďování knihovních jednotek především z oboru teologie a filozofie a zajišťování jejich odpovídajícího využití především ke studijním účelům.

Kalendárium

Myšlenka pro dnešní den
Kromě člověka všichni živí tvorové vědí, že základním životním cílem je radovat se ze života.
Samuel Butler

 

Kontakt

BISKUPSTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉ

Velké náměstí 35
500 01 Hradec Králové
tel.: +420 495 063 611

fax: +420 495 512 850

 

IČ: 00 44 51 34
DIČ: CZ 00 44 51 34  

číslo účtu: 1006010044/5500

 

Tiskový mluvčí

» Napište nám