Diecézní kurie - lidé

Kancléř a administrativní odbor
Funkce Jméno Telefon
kancléř diecézní kurie Mons. ICLic. Mgr. Ing. Pavel Boukal 495 063 605, 737 215 329
notář diecézní kurie Dr. Miloslav Franc 495 063 654, 603 270 082
Mons. Josef Růt, papežský prelát 495 581 266 (kancelář), 495 514 117 (byt), 731 402 262
vedoucí konzistorní kanceláře Bc. Petra Rolcová 495 063 601, 495 581 266, 731 402 200
administrativní pracovnice Soňa Adamcová 495 063 606
Ludmila Opltová 495 063 603, 734 435 359
archivář Mgr. Ladislav Holoubek 495 063 602, 495 063 450, 733 755 826
programátor - analytik Ing. Václav Klamta 495 063 672, 603 808 537
Ing. Roman Netušil 495 063 672, 737 215 320
referent/ka softwarové podpory Ing. Lenka Ladnarová 495 063 672, 605 227 080
metodik, analytik Jana Jirková 495 063 672


Ekonom diecéze a ekonomické oddělení
Funkce Jméno Telefon
ekonom diecéze Mgr. Ing. Pavel Rathouský 495 063 664; 604 299 955
sekretářka ekonoma diecéze Gabriela Sebö 495 063 617, 734 435 368
vedoucí ekonomického oddělení Ing. Vlasta Musilová 495 063 651, 737 215 330
poradce ekonoma Mgr. Ing. Zdeněk Novák 731 598 937
pracovnice/ík ekonomického oddělení Ing. Lenka Kotalová 495 063 651, 734 435 367
referentka ekonomického oddělení Ing. Andrea Peerová 495 063 655, 604 212 467
mzdová účetní Ludmila Kremláčková 495 063 653
Marie Marešová 495 063 652, 603 500 740
vedoucí investičního oddělení Lenka Kučerová 495 063 671, 732 777 218
účetní vikariátů Helena Ryklová 495 063 655, 723 262 381
referent/ka pro oblast dotací Mgr. Pavel Boštík, Ph.D. 495 063 654, 604 291 907
Ing. Kamila Korbelová
odborný ekonomický referent Ing. Eva Svobodová Ochrymovičová 495 063 619, 731 690 711
účetní Šárka Richtrová, DiS. 495 063 650, 605 201 736
Marcela Voženílková 495 063 651 731 697 582
vikariátní účetní vikariátu Hradec Králové Helena Macková 731 604 735
vikariátní účetní vikariátu Havlíčkův Brod Anna Bukovská 731 604 733
vikariátní účetní vikariátu Chrudim Eva Brožková 731 709 194
vikariátní účetní vikariátu Jičín Marie Matúšová 731 604 729
vikariátní účetní vikariátu Jilemnice Miroslav Doubek 723 750 126
vikariátní účetní vikariátu Kutnohorsko-poděbradského Helena Horáková 731 066 423
vikariátní účetní vikariátu Litomyšl Ing. Jana Šádková 731 140 019
vikariátní účetní vikariátu Náchod Iveta Hrnčířová 731 604 734
vikariátní účetní vikariátu Pardubice Tereza Gregorová 733 627 706
vikariátní účetní vikariátu Rychnov nad Kněžnou Helena Slezáková 731 604 728
vikariátní účetní vikariátu Trutnov Ing. Veronika Meisnerová 732 988 394
vikariátní účetní vikariátu Ústí nad Orlicí Ludmila Pirklová 731 604 732
vikariátní účetní vikariátu Žamberk Hana Matějíčková 731 585 647


Personální oddělení
Funkce Jméno Telefon
vedoucí personalistiky a mezd Ing. Taťána Blažková 495 063 604, 603 458 843


Odbor správy majetku
Funkce Jméno Telefon
vedoucí odboru správy majetku Bc. Petr Kábrt 495 063 674, 731 655 459
vedoucí majetkového oddělení OSM Mgr. Tomáš Uhlíř 495 063 662, 733 626 579
vedoucí stavebního oddělení OSM Bc. Jiří Häuszler 495 063 675, 737 215 331
právník odboru správy majetku Mgr. Martina Horáková, DiS. 495 063 665, 605 227 553
referent/ka odboru správy majetku Bc. Jana Hladká 495 063 662, 603 222 977
Hana Kladivová 495 063 665; 731 140 003
Bc. Darina Matějů 495 063 666, 603 458 836
Pavla Novotná 495 063 662, 734 435 364
Bc. Marta Štantejská, DiS.
Ing. Ludmila Vlachová 495 063 665, 732 532 174
referent/ka stavebního oddělení Bc. Jitka Daňková 495 063 619, 733 142 032
Bedřiška Josefová 495 063 670, 731 133 257
stavební technik Petr Metelka 495 063 674, 734 435 363
referent/ka stavebního oddělení Marie Nevšímalová 495 063 619; 733 142 032
stavební technik vikariátu Rychnov nad Kněžnou Ing. Ladislav Bárta 733 161 628
stavební technik vikariátu Havlíčkův Brod David Hlavinka 603 458 826
stavební technik vikariátu Humpolec David Hlavinka 603 458 826
stavební technik vikariátu Chrudim Ing. Petr Kolbaba 605 227 117
stavební technik vikariátu Pardubice Ing. Petr Kolbaba 605 227 117
stavební technik vikariátu Ústí nad Orlicí Miloslav Pirkl 731 594 438
stavební technik vikariátu Litomyšl Miloslav Pirkl 731 594 438
stavební technik vikariátu Jičín Jan Strašík, DiS. 608 530 259
stavební technik vikariátu Jilemnice Jan Strašík, DiS. 608 530 259
stavební technik vikariátu Náchod Bc. Pavel Šimek 733 161 627
stavební technik vikariátu Jilemnice Ing. Jiří Vágner 731 130 782
stavební technik vikariátu Trutnov Ing. Jiří Vágner 731 130 782


Právní odbor
Funkce Jméno Telefon
právník Mgr. Tereza Čechová 495 063 656, 731 603 829
Dr. Miloslav Franc 495 063 654, 603 270 082


Odbor církevního školství
Funkce Jméno Telefon
vedoucí odboru církevního školství Mgr. Stanislava Kučerová 495 063 672, 739 344 697
spirituál Základní školy a mateřské školy Jana Pavla II., Hradec Králové Bc.Th. Petr Zadina 732 375 078
spirituál Církevní základní školy Borohrádek Mgr. Jan Kunert 731 598 859
spirituál Biskupského gymnázia Bohuslava Balbína, Hradec Králové ThLic. Vojtěch Brož, Th.D. 604 829 217
spirituál Církevního gymnázia sv. Voršily v Kutné Hoře Mgr. Pavel Tobek 604 701 114
spirituál Gymnázia SŘMR ve Skutči Mgr. Jan Linhart 605 541 676
člen školské komise ThLic. Vojtěch Brož, Th.D. 604 829 217
Mgr. Stanislava Kučerová 495 063 672, 739 344 697
Mgr. Jan Kunert 731 598 859
Mgr. Jan Linhart 605 541 676
ICLic. Mgr. Karel Moravec 603 467 320
Mgr. Pavel Tobek 604 701 114
Bc.Th. Petr Zadina 732 375 078


Organizační odbor - odbor vnitřních služeb
Funkce Jméno Telefon
referent org. odboru - odboru vnitřních služeb Pavel Veverka 495 063 611, 603 934 878
správce vozového parku Pavel Janko 737 215 321
správce biskupské rezidence Pavel Janko 737 215 321


Konzervátorské centrum
Funkce Jméno Telefon
vedoucí konzervátorského centra Mgr. Jana Tauchmanová 495 063 673, 731 604 740
referent/ka diecézního konzervátorského centra Mgr. Michaela Erbenová 495 063 673, 730 562 146


Diecézní organolog
Funkce Jméno Telefon
diecézní organolog Václav Uhlíř 607 935 859
asistent diecézního organologa Mgr. Václav Uhlíř 721 076 495


Oddělení informačních technologií
Funkce Jméno Telefon
vedoucí oddělení IT Jiří Bittner 495 063 426, 737 215 327
správce IT Dominik Vencl 495 063 426, 605 220 070


Kalendárium

Myšlenka pro dnešní den

 

Kontakt

BISKUPSTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉ

Velké náměstí 35
500 01 Hradec Králové
tel.: +420 495 063 611

fax: +420 495 512 850

 

IČ: 00 44 51 34
DIČ: CZ 00 44 51 34  

číslo účtu: 1006010044/5500

 

Tiskový mluvčí

» Napište nám