Diecézní kampanolog

 

Poslání

  • Kampanolog vede evidenci a dokumentaci zvonů na území diecéze za spolupráce s duchovní správou farností.
  • Zajišťuje odbornou pomoc jednotlivým farnostem ve všech záležitostech týkajících se zvonů. Vyjadřuje se k záměrům jejich oprav a restaurování a k záměrům pořízení nových zvonů.
  • Podílí se na organizování výběrových řízení, dohlíží na průběh oprav a odlévání a na instalaci zvonů včetně elektrického pohonu zvonů.
  • U památkově chráněných zvonů spolupracuje s památkovými ústavy a orgány památkové péče.

 

Organizační řád Biskupství královéhradeckého, 1. 1. 2005.

 

Funkce není obsazena.

Kalendárium

Myšlenka pro dnešní den
Pro toho, kdo čelí těžkostem, sice nerovnými silami, ale statečně, je zřídkakdy nějaká situace skutečně bezvýchodná.
Vauvernargues

 

Kontakt

BISKUPSTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉ

Velké náměstí 35
500 01 Hradec Králové
tel.: +420 495 063 611

fax: +420 495 512 850

 

IČ: 00 44 51 34
DIČ: CZ 00 44 51 34  

číslo účtu: 1006010044/5500

 

Tiskový mluvčí

» Napište nám