Diecézní kampanolog

 

Poslání

  • Kampanolog vede evidenci a dokumentaci zvonů na území diecéze za spolupráce s duchovní správou farností.
  • Zajišťuje odbornou pomoc jednotlivým farnostem ve všech záležitostech týkajících se zvonů. Vyjadřuje se k záměrům jejich oprav a restaurování a k záměrům pořízení nových zvonů.
  • Podílí se na organizování výběrových řízení, dohlíží na průběh oprav a odlévání a na instalaci zvonů včetně elektrického pohonu zvonů.
  • U památkově chráněných zvonů spolupracuje s památkovými ústavy a orgány památkové péče.

 

Organizační řád Biskupství královéhradeckého, 1. 1. 2005.

 

Funkce není obsazena.

Kalendárium

Myšlenka pro dnešní den

 

Kontakt

BISKUPSTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉ

Velké náměstí 35
500 01 Hradec Králové
tel.: +420 495 063 611

fax: +420 495 512 850

 

IČ: 00 44 51 34
DIČ: CZ 00 44 51 34  

číslo účtu: 1006010044/5500

 

Tiskový mluvčí

» Napište nám