Archiv biskupství

Archiv Biskupství královéhradeckého není samostatným právním subjektem a působí v rámci administrativního odboru diecézní kurie. Řídí se platnými předpisy církevního práva Codex Iuris Canonici 1983  (Can. 486-491).

  

Poskytujeme informace o historii biskupství, farností, duchovních a o církevních archivních fondech a povolujeme přístup k nim. Badatel musí mít na paměti, že archivní fondy Biskupství královéhradeckého a farností diecéze jsou soukromým majetkem. Pro kontakt s archivem Biskupství královéhradeckého užívejte adresu archiv (zavináč) bihk.cz.

  

Archiv Biskupství královéhradeckého uchovává dokumenty vzniklé ze spisové manipulace konzistoře a ordinariátu. Samotný archiv pečuje o písemné materiály od roku 1919 a mladší, dokumenty starší jsou v úschově Státního oblastního archivu v Zámrsku, pobočka Státní okresní archiv Hradec Králové http://www.vychodoceskearchivy.cz/.

  

Archivní fondy farností jsou v úschově v síti Státních oblastních archivů (Brno, Litoměřice. Praha a Zámrsk), v jejich okresních pobočkách.

 

K hledání archivních fondů, místa jejich uložení a stavu zpracování je vhodné využít databázi ministerstva vnitra. Pro rychlejší vyhledávání nastavuje uvedený odkaz databázový filtr na Římskokatolickou církev.

  

V záležitostech pátrání po předcích a vytváření rodokmenů se obracejte na příslušné Státní oblastní archivy, které uchovávají a spravují sbírky matrik. Matriční knihy jsou z velké části digitalizované a přístupné přes webové stránky zmíněných archivů.

  

Státní oblastní archiv v Zámrsku (včetně vikariátů Jilemnice a Havlíčkův Brod)

http://vychodoceskearchivy.cz/zamrsk/sbirka-matrik-vychodoceskeho-kraje-1587-1949/

  

Státní oblastní archiv v Praze (pouze vikariát Kutnohorsko-poděbradský)

http://ebadatelna.soapraha.cz/pages/SearchPage?2

  

Státní oblastní archiv v Třeboni a Moravský zemský archiv v Brně (pouze vikariát Humpolec)

https://digi.ceskearchivy.cz/DA?lang=cs

http://actapublica.eu/hledej/?akce=zmenaarch&archiv=brno

  

Kalendárium

Myšlenka pro dnešní den

 

Kontakt

BISKUPSTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉ

Velké náměstí 35
500 01 Hradec Králové
tel.: +420 495 063 611

fax: +420 495 512 850

 

IČ: 00 44 51 34
DIČ: CZ 00 44 51 34  

číslo účtu: 1006010044/5500

 

Tiskový mluvčí

» Napište nám