Diecézní kurie

  • Diecézní kurii vytváří diecézní biskup zřizováním organizačních jednotek a jmenováním osob (kán. 469, 470 CIC).

 

  • Moderátorem (ředitelem) diecézní kurie je generální vikář (kán. 473, §2-3 CIC). Z přímého řízení generálním vikářem - moderátorem diecézní kurie jsou vyjmuty referát pro duchovní povolání, referát pro pastoraci a referát diakonie spravované biskupskými vikáři (kán. 476 CIC).

 

  • V době uvolnění úřadu diecézního biskupa řídí diecézní kurii moderátor jmenovaný administrátorem diecéze s výjimkou případu uvedeného v kán. 409, §2 CIC.

 

Organizační řád Biskupství královéhradeckého, 1. 1. 2005, ve znění Dodatku Organizačního řádu Biskupství královéhradeckého, 1. 12. 2008

 

 

  • Do diecézní kurie patří pracoviště uvedená zde v menu napravo a rovněž střediska, která najdete v sekci Pastorace.

Kalendárium

Myšlenka pro dnešní den
Kromě člověka všichni živí tvorové vědí, že základním životním cílem je radovat se ze života.
Samuel Butler

 

Kontakt

BISKUPSTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉ

Velké náměstí 35
500 01 Hradec Králové
tel.: +420 495 063 611

fax: +420 495 512 850

 

IČ: 00 44 51 34
DIČ: CZ 00 44 51 34  

číslo účtu: 1006010044/5500

 

Tiskový mluvčí

» Napište nám