Diecézní kurie

  • Diecézní kurii vytváří diecézní biskup zřizováním organizačních jednotek a jmenováním osob (kán. 469, 470 CIC).

 

  • Moderátorem (ředitelem) diecézní kurie je generální vikář (kán. 473, §2-3 CIC). Z přímého řízení generálním vikářem - moderátorem diecézní kurie jsou vyjmuty referát pro duchovní povolání, referát pro pastoraci a referát diakonie spravované biskupskými vikáři (kán. 476 CIC).

 

  • V době uvolnění úřadu diecézního biskupa řídí diecézní kurii moderátor jmenovaný administrátorem diecéze s výjimkou případu uvedeného v kán. 409, §2 CIC.

 

Organizační řád Biskupství královéhradeckého, 1. 1. 2005, ve znění Dodatku Organizačního řádu Biskupství královéhradeckého, 1. 12. 2008

 

 

  • Do diecézní kurie patří pracoviště uvedená zde v menu napravo a rovněž střediska, která najdete v sekci Pastorace.

Kalendárium

Myšlenka pro dnešní den

 

Kontakt

BISKUPSTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉ

Velké náměstí 35
500 01 Hradec Králové
tel.: +420 495 063 611

fax: +420 495 512 850

 

IČ: 00 44 51 34
DIČ: CZ 00 44 51 34  

číslo účtu: 1006010044/5500

 

Tiskový mluvčí

» Napište nám