Texty

Směrnice k činnosti diecézního církevního soudu

Rozhodnutí o soudních výlohách Diecézního církevního soudu v Hradci Králové – 1/2016 NRG

 

 

Z historie

Zahájení činnosti Diecézního církevního soudu v Hradci Králové

Slavnostní bohoslužba u příležitosti zahájení činnosti Diecézního církevního soudu v Hradci Králové se konala v pondělí 31. srpna 2009 v 9.30 hod. v katedrále Svatého Ducha v Hradci Králové (liturgický formulář „O Duchu Svatém“, lit. barva červená). V závěru bohoslužby byly členům církevního soudu předány jmenovací dekrety.

 

Církevní soudy v Praze a Plzni od 1. července 2009

Na základě dekretu prefekta Nejvyššího soudu Apoštolské signatury Prot. NN. 4043/08 SAT; 4042/08 SAT; 4040/08 SAT; 4042/2/08 SAT; 4038/08 SAT; 4037/08; 4037/1/07 SAT ze dne 15. 1. 2008, ve smyslu kán. 1420 a násl. CIC a po dohodě biskupů České církevní provincie ze dne 30. 4. 2009 zřídil kardinál Miloslav Vlk, arcibiskup pražský, svým dekretem ze dne 26. 6. 2009, čj. 4722/2009, ke dni 1. 7. 2009 Metropolitní církevní soud Arcidiecéze pražské (dále jen: Metropolitní soud). K tomuto dni zaniká Interdiecézní církevní soud České církevní provincie, zřízený dekretem arcibiskupa pražského a ordinářů diecéze litoměřické, královéhradecké a českobudějovické čj. 1451/82 ze dne 30. 5. 1982, čímž zaniká i pravomoc všech soudců i ostatních funkcionářů tohoto soudu.

 

Metropolitní soud se stane podle kán. 1438 odst. 1 s účinností ode dne 1. 7. 2011 odvolacím soudem pro současně zřízené diecézní soudy v Hradci Králové a v Plzni, bez újmy kán. 1444 § 1 odst. 1 CIC. Do té doby bude odvolacím soudem pro tyto soudy Interdiecézní soud Moravské církevní provincie v Olomouci.

 

Odvolacím soudem pro Metropolitní soud je podle výše uvedeného dekretu Nejvyššího soudu Apoštolské signatury Interdiecézní soud Moravské církevní provincie v Olomouci a Metropolitní soud je druhou instancí pro rozhodnutí Interdiecézního soudu v Olomouci.

 

S přivolením Nejvyššího soudu Apoštolské signatury a na žádost nejdůstojnějších ordinářů litoměřického a českobudějovického, jakož i apoštolského exarchy Řeckokatolické církve v ČR bude Metropolitní soud projednávat i ty záležitosti, které by jinak příslušely jejich diecézním soudům, a to až do doby, kdy tyto soudy budou zřízeny.

 

Zároveň na základě dekretu ze dne 30. června 2009, č.j. 919/2009 byl k 1. červenci 2009 Mons. Františkem Radkovským, sídelním biskupem plzeňským zřízen Diecézní církevní soud Diecéze plzeňské, zkráceně Diecézní soud Plzeň.

 

Rozhodnutí pro přechodné období při reorganizaci a zřízení diecézních církevních soudů v České církevní provincii

Na základě dekretu Apoštolské signatury ze dne 15. 1. 2008, Prot. NN. 4043/08 SAT; 4042/08 SAT; 4040/08 SAT; 4042/2/08 SAT; 4038/08 SAT; 4037/08; 4037/1/07 SAT, o zřízení Metropolitního církevního soudu Arcidiecéze pražské, který byl vydán na společnou žádost všech biskupů České církevní provincie (Prot. N. arc/659/2007 ze dne 17. 12. 2007), a po zřízení tohoto Metropolitního církevního soudu Arcidiecéze pražské dekretem arcibiskupa pražského ze dne 26. 6. 2009, čj. 4722/2009, vydali kardinál Miloslav Vlk, arcibiskup pražský, František Radkovský, biskup plzeňský, a Dominik Duka, OP, biskup královéhradecký, dne 1. 7. 2009, společně dekret pro přechodné období při reorganizaci a zřízení diecézních církevních soudů v České církevní provincii, a to pod č.j. 4787/2009 (arcibiskup pražský), 1526/2009 (biskup královéhradecký) a 937/2009 (biskup plzeňský).

 

Dekret byl vydán s platností na dobu neurčitou jako přechodné ustanovení pro dokončení projednávání soudních případů, které byly ke dni vydání dekretu rozpracované, a pro období, než budou mít nově zřizované diecézní církevní soudy I. instance, tj. Metropolitní církevní soud Arcidiecéze pražské, Diecézní církevní soud v Plzni a Diecézní církevní soud v Hradci Králové, dostatečný počet kanonicky kvalifikovaných, popř. Apoštolskou signaturou v Římě dispensovaných členů soudu s potřebnou soudní praxí. Podepsaní biskupové tímto dekretem dávají s účinností ode dne rozhodnutí o ukončení činnosti Interdiecézního církevního soudu České církevní provincie v Praze a o zřízení výše uvedených diecézních církevních soudů pravomoc soudním vikářům těchto nově zřízených soudů k tomu, aby mohli po vzájemné dohodě jmenovat členy soudů těchto diecézí pro stanovení tribunálů k jednotlivým soudním případům, které budou v jejich kompetenci.

 

Kalendárium

Myšlenka pro dnešní den
Nejprve nutno změnit sebe. Pak už zpravidla nebývá nutno měnit nic dalšího.
Mark Twain

 

Kontakt

BISKUPSTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉ

Velké náměstí 35
500 01 Hradec Králové
tel.: +420 495 063 611

fax: +420 495 512 850

 

IČ: 00 44 51 34
DIČ: CZ 00 44 51 34  

číslo účtu: 1006010044/5500

 

Tiskový mluvčí

» Napište nám