Texty

Směrnice k činnosti diecézního církevního soudu

Rozhodnutí o soudních výlohách Diecézního církevního soudu v Hradci Králové – 1/2016 NRG

 

 

Z historie

Zahájení činnosti Diecézního církevního soudu v Hradci Králové

Slavnostní bohoslužba u příležitosti zahájení činnosti Diecézního církevního soudu v Hradci Králové se konala v pondělí 31. srpna 2009 v 9.30 hod. v katedrále Svatého Ducha v Hradci Králové (liturgický formulář „O Duchu Svatém“, lit. barva červená). V závěru bohoslužby byly členům církevního soudu předány jmenovací dekrety.

 

Církevní soudy v Praze a Plzni od 1. července 2009

Na základě dekretu prefekta Nejvyššího soudu Apoštolské signatury Prot. NN. 4043/08 SAT; 4042/08 SAT; 4040/08 SAT; 4042/2/08 SAT; 4038/08 SAT; 4037/08; 4037/1/07 SAT ze dne 15. 1. 2008, ve smyslu kán. 1420 a násl. CIC a po dohodě biskupů České církevní provincie ze dne 30. 4. 2009 zřídil kardinál Miloslav Vlk, arcibiskup pražský, svým dekretem ze dne 26. 6. 2009, čj. 4722/2009, ke dni 1. 7. 2009 Metropolitní církevní soud Arcidiecéze pražské (dále jen: Metropolitní soud). K tomuto dni zaniká Interdiecézní církevní soud České církevní provincie, zřízený dekretem arcibiskupa pražského a ordinářů diecéze litoměřické, královéhradecké a českobudějovické čj. 1451/82 ze dne 30. 5. 1982, čímž zaniká i pravomoc všech soudců i ostatních funkcionářů tohoto soudu.

 

Metropolitní soud se stane podle kán. 1438 odst. 1 s účinností ode dne 1. 7. 2011 odvolacím soudem pro současně zřízené diecézní soudy v Hradci Králové a v Plzni, bez újmy kán. 1444 § 1 odst. 1 CIC. Do té doby bude odvolacím soudem pro tyto soudy Interdiecézní soud Moravské církevní provincie v Olomouci.

 

Odvolacím soudem pro Metropolitní soud je podle výše uvedeného dekretu Nejvyššího soudu Apoštolské signatury Interdiecézní soud Moravské církevní provincie v Olomouci a Metropolitní soud je druhou instancí pro rozhodnutí Interdiecézního soudu v Olomouci.

 

S přivolením Nejvyššího soudu Apoštolské signatury a na žádost nejdůstojnějších ordinářů litoměřického a českobudějovického, jakož i apoštolského exarchy Řeckokatolické církve v ČR bude Metropolitní soud projednávat i ty záležitosti, které by jinak příslušely jejich diecézním soudům, a to až do doby, kdy tyto soudy budou zřízeny.

 

Zároveň na základě dekretu ze dne 30. června 2009, č.j. 919/2009 byl k 1. červenci 2009 Mons. Františkem Radkovským, sídelním biskupem plzeňským zřízen Diecézní církevní soud Diecéze plzeňské, zkráceně Diecézní soud Plzeň.

 

Rozhodnutí pro přechodné období při reorganizaci a zřízení diecézních církevních soudů v České církevní provincii

Na základě dekretu Apoštolské signatury ze dne 15. 1. 2008, Prot. NN. 4043/08 SAT; 4042/08 SAT; 4040/08 SAT; 4042/2/08 SAT; 4038/08 SAT; 4037/08; 4037/1/07 SAT, o zřízení Metropolitního církevního soudu Arcidiecéze pražské, který byl vydán na společnou žádost všech biskupů České církevní provincie (Prot. N. arc/659/2007 ze dne 17. 12. 2007), a po zřízení tohoto Metropolitního církevního soudu Arcidiecéze pražské dekretem arcibiskupa pražského ze dne 26. 6. 2009, čj. 4722/2009, vydali kardinál Miloslav Vlk, arcibiskup pražský, František Radkovský, biskup plzeňský, a Dominik Duka, OP, biskup královéhradecký, dne 1. 7. 2009, společně dekret pro přechodné období při reorganizaci a zřízení diecézních církevních soudů v České církevní provincii, a to pod č.j. 4787/2009 (arcibiskup pražský), 1526/2009 (biskup královéhradecký) a 937/2009 (biskup plzeňský).

 

Dekret byl vydán s platností na dobu neurčitou jako přechodné ustanovení pro dokončení projednávání soudních případů, které byly ke dni vydání dekretu rozpracované, a pro období, než budou mít nově zřizované diecézní církevní soudy I. instance, tj. Metropolitní církevní soud Arcidiecéze pražské, Diecézní církevní soud v Plzni a Diecézní církevní soud v Hradci Králové, dostatečný počet kanonicky kvalifikovaných, popř. Apoštolskou signaturou v Římě dispensovaných členů soudu s potřebnou soudní praxí. Podepsaní biskupové tímto dekretem dávají s účinností ode dne rozhodnutí o ukončení činnosti Interdiecézního církevního soudu České církevní provincie v Praze a o zřízení výše uvedených diecézních církevních soudů pravomoc soudním vikářům těchto nově zřízených soudů k tomu, aby mohli po vzájemné dohodě jmenovat členy soudů těchto diecézí pro stanovení tribunálů k jednotlivým soudním případům, které budou v jejich kompetenci.

 

Kalendárium

Myšlenka pro dnešní den

 

Kontakt

BISKUPSTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉ

Velké náměstí 35
500 01 Hradec Králové
tel.: +420 495 063 611

fax: +420 495 512 850

 

IČ: 00 44 51 34
DIČ: CZ 00 44 51 34  

číslo účtu: 1006010044/5500

 

Tiskový mluvčí

» Napište nám