Poslání

  • O soudním a mimosoudním řízení jedná Kniha VII CIC/1983 (can. 1400–1752). Na diecézní církevní soudy se obracejí především ti, kdo si přejí přezkoumat, zda jejich manželství, které se rozpadlo, bylo uzavřeno platně či neplatně ve smyslu kanonického práva.
  • Takovou žádost musí podat svým jménem žadatel (tzv. strana žalující). Nemůže tak učinit jménem strany žalující někdo jiný, např. duchovní správce farnosti nebo jiný této straně známý kněz. O sepsání této žádosti a k zastupování v soudním jednání může žalující požádat advokáta církevního soudu (viz can. 1481–1490 CIC).
  • Tato žádost musí obsahovat stručné vylíčeni příslušné manželské záležitosti, adresu druhého partnera (i telefon), adresy (telefony) alespoň dvou svědků, kteří jsou schopni a ochotni podat věrohodné svědectví o uvedené manželské záležitosti. Jako přílohy této žádosti je třeba dodat: Oddací list, Rozvodový rozsudek, křestní listy (pokřtěných partnerů) a také jiné příp. listinné doklady (např. lékařské zprávy, policejní zápisy, dopisy apod.).
  • Má-li taková žádost, opatřená podpisem a datem, potřebné náležitosti, církevní soud pak jedná dle ustanovení kanonického práva.
  • Diecézní církevní soudy se též zabývají trestními řízeními. V těch případech se postupuje podle can. 1717–1731 CIC/1983.

Kalendárium

Myšlenka pro dnešní den

 

Kontakt

BISKUPSTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉ

Velké náměstí 35
500 01 Hradec Králové
tel.: +420 495 063 611

fax: +420 495 512 850

 

IČ: 00 44 51 34
DIČ: CZ 00 44 51 34  

číslo účtu: 1006010044/5500

 

Tiskový mluvčí

» Napište nám