Další funkce a pracoviště - lidé

Funkce Jméno Telefon
soudce Diecézního církevního soudu v Brně ICLic. Mgr. Pavel Seidl 737 443 792
sekretář Komise ČBK pro liturgii ThLic. Jan Šlégr, SL.D. 604 911 341
člen Komise pro nauku víry při ČBK doc. PhDr. Tomáš Petráček, Ph.D., Th.D. 737 508 787, 495 063 162
člen Sekce pro mládež ČBK Bc.Th. Tomáš Hoffmann 777 589 830
člen Rady ČBK pro duchovní službu ve zdravotnictví Mons. Josef Suchár 731 402 278
národní ředitel PMD ICLic. Mgr. Leoš Halbrštát 739 433 578
diecézní ředitelka PMD pro královéhradeckou diecézi Mgr. Bronislava Halbrštátová 731 598 992
duchovní služba pro Hospicové o. s. Duha Hořice Mons. Mgr. Pavel Rousek 777 663 140
biskupský delegát pro trvalé jáhny ThLic. Ing. Jiří Heblt 777 572 525
biskupský delegát pro poutní svatyni na Hoře Matky Boží v Králíkách ICLic. Mgr. Karel Moravec 603 467 320
vicerektor Papežské koleje Nepomucenum Bc.Th. Mgr. Vojtěch Novotný 721 458 685
spirituál pro trvalé jáhny ThLic. Vojtěch Brož, Th.D. 604 829 217
spirituál kněží diecéze královéhradecké Mgr. Jan Linhart 605 541 676
sídelní kanovník Královské kolegiátní kapituly sv. Petra a Pavla na Vyšehradě doc. Jaroslav Brož, Th.D., S.S.L. 220 181 409, 728 517 956
čestný kanovník Královské kolegiátní kapituly sv. Petra a Pavla na Vyšehradě ThLic. Prokop Brož, Th.D. 603 469 400
spirituál zasvěcených panen Josef David 702 852 730
sídelní kanovník Královské kolegiátní kapituly sv. Petra a Pavla na Vyšehradě David Vopřada, Dr. 220 181 358 (KTF UK)
sídelní kanovník Kolegiátní kapituly Všech svatých na Hradě Pražském doc. Jaroslav Brož, Th.D., S.S.L. 220 181 409, 728 517 956
doc. PhDr. Tomáš Petráček, Ph.D., Th.D. 737 508 787, 495 063 162
vyučuje na KTF UK v Praze doc. Jaroslav Brož, Th.D., S.S.L. 220 181 409, 728 517 956
doc. PhDr. Tomáš Petráček, Ph.D., Th.D. 737 508 787, 495 063 162
David Vopřada, Dr. 220 181 358 (KTF UK)
vyučuje na Univerzitě Hradec Králové doc. PhDr. Tomáš Petráček, Ph.D., Th.D. 737 508 787, 495 063 162
kněz pověřený pastorací Romů v diecézi P. ThMgr. Jan Andrzej Czekała, MSF 731 598 885
kaplan se zvláštním určením v Hradci Králové ThLic. David Bouma, Th.D. 608 883 278
člen Katolické asociace nemocničních kaplanů v ČR PhDr. Mgr. Jiří Pilz 732 847 637
výpomocný duchovní v okrskovém vikariátu Náchod František Hofman, OMelit. cap. Mag. 734 213 899
výpomocný duchovní v okrskovém vikariátu Hradec Králové Mgr. Adrián Kostilník 776 035 839
diecézní kněz působící mimo diecézi Josef Mazura 605 452 306
Mgr. Zdeněk Skalický
Mgr. Ing. Vladimír Slámečka, Ph.D. 603 713 363, 284 691 528
Mgr. Jaroslav Štancl
diecézní kněz na odpočinku Alois Baschant 723 995 553
Jan Józef Czarny
Andrej Lukáček 603 759 080
Jiří Mannl
Mgr. Ludvík Pfeifer
Mons. Ing. Josef Pospíšil 723 970 336, 731 604 214
Josef Smola 604 702 311
externí spirituál Arcibiskupského semináře v Praze doc. Jaroslav Brož, Th.D., S.S.L. 220 181 409, 728 517 956


Kalendárium

Myšlenka pro dnešní den
Čím je člověk rozumnější a lepší, tím víc dobra v lidech pozoruje.
Pascal

 

Kontakt

BISKUPSTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉ

Velké náměstí 35
500 01 Hradec Králové
tel.: +420 495 063 611

fax: +420 495 512 850

 

IČ: 00 44 51 34
DIČ: CZ 00 44 51 34  

číslo účtu: 1006010044/5500

 

Tiskový mluvčí

» Napište nám