Kardinál Dominik Duka OP

kardinál Dominik Duka, OP

byl 24. sídelním biskupem královéhradeckým,Mons. Dominik Duka

nyní 36. arcibiskup pražský

 

Důležitá osobní data:

  • 26. dubna 1943 narozen v Hradci Králové,
  • 22. června 1970 vysvěcen na kněze řádu bratří kazatelů (dominikánů) v Litoměřicích,
  • 6. června 1998 byl jmenován papežem Janem Pavlem II. sídelním biskupem královéhradeckým,
  • 26. září 1998 přijal biskupské svěcení v Hradci Králové,

- hlavní světitel: arcibiskup Karel Otčenášek,

- spolusvětitelé: Miloslav kardinál Vlk, arcibiskup Giovanni Coppa,

  • 13. února 2010 jmenován arcibiskupem pražským a primasem českým,
  • 10. dubna 2010 převzal kanonické vedení pražské arcidiecéze, do té doby zůstal biskupem v Hradci Králové s právy a povinnostmi administrátora diecéze,
  • 6. ledna 2012 jmenován papežem Benediktem XVI. kardinálem,
  • svátek: 8. srpna.

 

 

Fotoalbum

 

 

Životopis

Mons. ThLic. Dominik kardinál Duka OP se narodil 26. dubna 1943 v Hradci Králové.

Základní studia absolvoval v Hradci Králové, v r. 1960 maturoval na Gymnáziu J. K. Tyla, pak bezprostředně pracoval v hradecké továrně ZVÚ (1960-1963), vyučil se strojním zámečníkem. V základní vojenské službě byl v letech 1963-1965. V r. 1965 po dlouhých průtazích s odvoláním přijat ke studiu na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Litoměřicích. Do tajného noviciátu dominikánského řádu vstoupil 5. 1. 1968 a 6. 1. 1969 složil časné sliby. Kněžské svěcení přijal 22. června 1970 z rukou kardinála Štěpána Trochty. Pět let působil v duchovní správě v pohraničních oblastech pražské arcidiecéze (Chlum svaté Máří, Jáchymov, Nové Mitrovice). 7. ledna 1972 složil slavné sliby v dominikánském řádu.

V r. 1975 odňat státní souhlas k duchovní správě, pracoval pak 15 let jako rýsovač v továrně Škoda-Plzeň. Od r. 1975 do r. 1986 byl vikářem provinciála a od r. 1976 do r. 1981 magistrem kleriků. Současně spolupracoval na zřízení tajného řádového studijního centra a organizoval náboženskou činnost mladé generace na celém území Československa. V r. 1979 získal licenciát teologie na Papežské teologické fakultě sv. Jana Křtitele ve Varšavě.

V letech 1981-1982 uvězněn v Plzni – Borech za řádovou činnost, organizování studia dominikánských kleriků, samizdat, aktivitu a spolupráci se zahraničím. Provinciálem Československé dominikánské provincie byl od r. 1986 do r. 1998. V době svobody předseda Konference vyšších řeholních představených v ČR a víceprezident Unie evropských KVŘP (1992-1996), člen Akreditační komise při vládě ČR (1990-1998), odborný asistent biblistiky na Teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci (1990-1999).

6. června 1998 byl Svatým otcem Janem Pavlem II. jmenován sídelním biskupem královéhradeckým a 26. září 1998 přijal biskupské svěcení z rukou arcibiskupa Karla Otčenáška a spolusvětitelů kardinála Miloslava Vlka a apoštolského nuncia arcibiskupa Giovanniho Coppy v katedrále Svatého Ducha v Hradci Králové.

V letech 2000-2004 byl místopředsedou České biskupské konference. V rámci ČBK je předsedou Komise pro nauku víry a předsedou Komise pro katolickou výchovu. 28. října 2001 byl vyznamenán prezidentem republiky Medailí I. stupně za zásluhy o Českou republiku a 2. června 2003 mu byl udělen ministrem obrany České republiky Záslužný kříž II. stupně.

V současné době je členem Etického fóra ČR, Vědeckých rad KTF UK Praha, Technické univerzity Liberec, Univerzity Hradec Králové, Univerzity Pardubice, Lékařské fakulty UK HK, je předsedou správní rady Českého katolického biblického díla, členem Centra biblických studií, Mezinárodní katolické revue Communio a Rodiny sv. Zdislavy o.s., šéfredaktor Salve – revue pro teologii, kulturu a duchovní život.

13. února 2010 byl jmenován arcibiskupem pražským a primasem českým, 10. dubna 2010 převzal kanonické vedení pražské arcidiecéze, do té doby zůstal biskupem v Hradci Králové s právy a povinnostmi administrátora diecéze. 6. ledna 2012 jmenován papežem Benediktem XVI. kardinálem.

 

Bibliografie: Úvod do studia Písma svatého, Škola vnitřní modlitby, spolupráce na překladu Jeruzalémské Bible do češtiny – Starý zákon; Úvod do teologie; v samizdatu – zahraniční studie, Sursum; Salve – revue pro teologii, kulturu a duchovní život.

 

 

Fotoalbum

Rok 2010

 

Rok 2009

 

Rok 2008

 

Rok 2007

 

Rok 2006

 

Rok 2005

Kalendárium

Myšlenka pro dnešní den

 

Kontakt

BISKUPSTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉ

Velké náměstí 35
500 01 Hradec Králové
tel.: +420 495 063 611

fax: +420 495 512 850

 

IČ: 00 44 51 34
DIČ: CZ 00 44 51 34  

číslo účtu: 1006010044/5500

 

Tiskový mluvčí

» Napište nám