Zprávy

ADVENT - brožura

ADVENT - brožura Biskupství královéhradecké opět připravilo pro adventní čas brožuru s texty na každý adventní den.

 

Diecézní biskup Jan Vokál se v jejím úvodu obrací na své diecézany: „Letošním Adventem nás bude provázet encyklika papeže Františka Laudato si. Jejím ústředním tématem je chvála Boha za domov, který nám dal – za stvořený svět, za naše místo v něm, za veškeré dary, které nám v něm připravil. Je to chvála, kterou stejnými slovy Bohu vzdával svatý František z Assisi: Buď Tobě chvála, Pane, za tvé stvoření! Bůh, Stvořitel všeho, už od počátku věděl, že nás povolá do světa. Ano, věděl o mně, věděl i o Tobě. Vyvolil si mne i Tebe, dal nám prostor a místo ve svém velikém plánu. V adventním čase poznáváme, jak tato Boží vůle působí, na příkladu Panny Marie. Pán nás povolává tak, jako povolal ji. Ježíšovu matku vyvolil k tomu největšímu úkolu v dějinách, zároveň u ní pozorujeme největší pokoru a nejpevnější oddanost Pánově vůli. Její život nebyl z pohledu světských měřítek radostný. Sledovala a plně prožívala utrpení i bolestnou smrt svého Syna. Přesto se ze svého domova i ze svého úkolu, který pro ni Pán vybral, radovala tak, jako později svatý František. Nechme se v této adventní době, v jejích velkých těžkostech, spojených s letošní epidemií, vést příkladem i přímluvou Panny Marie. Chvalme Boha za domov, který nám ve světě dal, za mís- to, které nám určil, za veliké věci, které pro nás učinil a které stále z nepochopitelné lásky činí. Chvalme Boha za dar našeho života a víry, za ty, které nám denně posílá do cesty, za celý stvořený svět, jenž nás obklopuje a do něhož nás postavil, abychom se o něj starali péčí dobrého správce. Vyprošuji Vám všem usebrané duchovní prožití nadcházejících týdnů, svěřuji Vás pod mocnou ochranu Panny Marie a ze srdce Vám žehnám!"

 

Adventní brožuru si mohou zájemci vyzvednout u svých duchovních správců farností nebo si o ni požádat prostřednictvím emailu safranko (zavináč) bihk.cz

 

Kalendárium

Myšlenka pro dnešní den

 

Kontakt

BISKUPSTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉ

Velké náměstí 35
500 01 Hradec Králové
tel.: +420 495 063 611

fax: +420 495 512 850

 

IČ: 00 44 51 34
DIČ: CZ 00 44 51 34  

číslo účtu: 1006010044/5500

 

Tiskový mluvčí

» Napište nám