Zprávy

Celosvětová adorace a modlitba

Celosvětová adorace a modlitba Již na sedmou akci tohoto druhu zve arcibiskup arcidiecéze ostřihomsko‑budapešťskévěřící kardinál Péter Erdő.

 

Tento rok vzhledem k pandemii se mohou účastníci připojit k celosvětové adoraci ze svých domovů skrze individuální modlitbu, růženec a čtení bible a mohou dát najevo svou účast zapsáním jména a poštovního směrovacího čísla na webovou stránku události, která je přístupná v osmi jazycích.

 

 

Kardinál Péter Erdő zve účastníky následujícími slovy:

„Když Ježíš Kristus odcházel od svých učedníků, poslal je do celého světa, aby hlásali evangelium. Slíbil, že s nimi bude „po všecky dny, až do skonání tohoto věku“. Je s námi ve svém učení, ve svém milosrdenství, ve svých svátostech, ale především při slavnosti eucharistie a v Nejsvětější svátosti, kterou uctíváme i mimo mši svatou. V sobotu před slavností Ježíše Krista Krále, 21. listopadu, opět zveme každého k celosvětové adoraci. V současné epidemii se účastníci mohou připojit ze svých domovů osobní modlitbou. Zúčastněte se také této společné adorace, připojte se se svou farností, svou komunitou a rodinou! Ať je tato celosvětová adorace dalším krokem našich příprav na 52. Mezinárodní eucharistický kongres v Budapešti a kéž opět zažijeme obnovující Boží lásku."

 

Každý rok se na vigílie slavnosti Ježíše Krista Krále a v sobotu týdne slavnosti Těla a Krve Páně koná celosvětová adorace, neboť oba svátky jsou úzce spojeny s eucharistií. Předešlé tři roky se neustále zvyšoval počet účastníků a míst, která se k této akci připojila, jak si můžete vidět i na mapě na webových stránkách.

Minulý listopad se věřící modlili dohromady v 1118 lokalitách v 54 zemích. Letošní rok, v současné epidemiologické situaci, se budeme modlit za sebe navzájem, aby se naše víra posílila a abychom žili křesťanský život, který bude svědectvím o Bohu.

52. mezinárodní eucharistický kongres se uskuteční v září příštího roku v Budapešti. Jedním z jeho hlavních cílů bude vydávat svědectví o Boží lásce.

Pokud se chcete připojit k adoraci před Nejsvětější svátosti ve své farnosti nebo komunitě, zaregistrujte se online nebo se přidejte k některé z lokalit na těchto stránkách!

 

Zdroj: www.iec2020.hu

 

Kalendárium

Myšlenka pro dnešní den

 

Kontakt

BISKUPSTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉ

Velké náměstí 35
500 01 Hradec Králové
tel.: +420 495 063 611

fax: +420 495 512 850

 

IČ: 00 44 51 34
DIČ: CZ 00 44 51 34  

číslo účtu: 1006010044/5500

 

Tiskový mluvčí

» Napište nám