Zprávy

Začněte studovat obor Náboženská výchova

Začněte studovat obor Náboženská výchova Náboženskou výchovu můžete studovat na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové formou bakalářského tříletého kombinovaného studia teologie.

 

 

 

 

 

Právě nyní je čas podat si přihlášku ke studiu Náboženské výchovy, kombinovaném bakalářském studijním oboru na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové, připraveném s Diecézním teologickým institutem (DTI) při Biskupství královéhradeckém.

 

„Během tří nezapomenutelných let jsem se vedle vědomostí naučil řadu dovedností, dodnes využívaných v praktickém životě – cílevědomost, trpělivost, umění naslouchat i odvážněji diskutovat a logicky přemýšlet“, prohlásil o tom, jak mu studium změnilo život, Pavel Kavalír. Studium Náboženské výchovy v Hradci Králové (cca deset sobot za semestr) nabízí nejen základní vysokoškolské vzdělání v katolické teologii, ale doplňuje ho i pedagogicko-psychologickou průpravou. Studium programu je proto vhodné pro katechety i pro ostatní spolupracovníky při farních i dalších pastoračních aktivitách. Pro zájemce o studium bakalářského programu je důležité, že se jim po jeho absolvování nabízí možnost navazujícího magisterského studia na Katolické teologické fakultě UK v Praze, Cyrilometodějské teologické fakultě UP v Olomouci i na dalších teologických fakultách. Přihlášku k bakalářskému studiu je možné podávat již nyní, nejpozději však do 29.2., třeba prostřednictvím odkazu: https://www.uhk.cz/cs/pedagogicka-fakulta/prijimaci-zkousky/prijmaci-rizeni.

 

„Přijímací zkouška proběhne letos v květnu nebo v červnu ve formě pohovoru, zaměřeném na otázky související s motivací ke studiu, s představami o náplni teologického studia a dalšími předpoklady, ke kterým lze počítat i aktivní zapojení do života farnosti. Doporučujeme uchazečům, aby si k vlastnímu přijímacímu pohovoru s sebou opatřili doporučení ke studiu od duchovního správce“, sdělil pro zájemce o studium sekretář DTI Jan Hojda a přidal, že pozornosti zájemců o prezenční i kombinované studium s etickou, religionistickou, filozofickou, kulturně-antropologickou a pedagogicko-psychologickou náplní by neměl uniknout obor Transkulturní komunikace.

 

Studium teologie je namáhavé a zdánlivě k ničemu. Nenabízí totiž žádný měřitelný efekt, ani víkendovou pohodu, natož zábavu. Studenti však mohou s týmem pedagogů Katedry kulturních a náboženských studií nastoupit na tříletou cestu systematického vzdělávání a přemýšlení a ujít s nimi společně kus cesty za poznáním a hlubším pochopením křesťanské víry“, poznamenal ke studiu David Bouma, vyučující na Katedře kulturních a náboženských studií PdF UHK, kterou vede Tomáš Petráček. Ten vidí velký přínos i v tom, že výuka většiny teologických disciplín a oborů je svěřena šesti kněžím mající nejen výtečné teologické vzdělání a pedagogické schopnosti, ale rovněž vlastní bohaté pastorační zkušenosti. „Je radost sledovat, jak se tříleté studium v každém novém ročníku stane pro studenty životním dobrodružstvím a možností potkat nové lidi. Zvláště v současnosti musí křesťané čelit mnoha otázkám ohledně své víry a příslušnosti k církvi. Studium oboru Náboženská výchova dokáže studenty vést k hledání adekvátních odpovědí, nikoliv jen je vybavit argumenty pro obhájení své víry, ale vést k schopnosti přemýšlet a formulovat“, řekl vedoucí katedry Tomáš Petráček.Bližší informace týkající náplně studia či přijímací zkoušky rád poskytne předseda oborové rady UHK Jan Hojda, tel. 737 215 333; e-mail: jan.hojda (zavináč) uhk.cz

 

Informační leták

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalendárium

Myšlenka pro dnešní den

 

Kontakt

BISKUPSTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉ

Velké náměstí 35
500 01 Hradec Králové
tel.: +420 495 063 611

fax: +420 495 512 850

 

IČ: 00 44 51 34
DIČ: CZ 00 44 51 34  

číslo účtu: 1006010044/5500

 

Tiskový mluvčí

» Napište nám