Zprávy

Zvon Josef Toufar přináší život do Zahrádky

Zvon Josef Toufar přináší život do Zahrádky Od soboty 26.10. oznamuje zvon Josef Toufar denně poledne a klekání. Stejně jako všechny akce, které se budou na bývalém zahrádeckém náměstí konat.

 

V duchu slavností obvyklých v 19. stol. byl v sobotu 26.10. na ozdobené bryčce tažené koňmi, za zvuku hasičské dechovky, přivezen do zahrádeckého kostela na břehu vodní nádrže Želivky nový zvon, který před tím projel několika vesnicemi, kde ho s radostí vítali místní obyvatelé. „Připravoval jsem se na to, že tady dnes budou čtyři babičky a my dva s panem děkanem Janem Bártou. A mám velkou radost, že jste v tak hojném počtu přišli na toto úžasné místo. V dnešním světě bereme svobodu jako samozřejmost a riskujeme tím, že se negativní události z dějin budou opakovat, protože člověk se z nich nechce poučit, jak se to již mnohokrát stalo. Dnes, kdy žehnáme zvon nesoucí jméno pátera Toufara, máme možnost se z dějin poučit, vzít si příklad z dobrých věcí a těch špatných se varovat“, řekl při požehnání nového zvonu a před jeho vyzdvižením do věže kostela sv. Víta královéhradecký biskup Jan Vokál asi tisícovce lidí, kteří připutovali na místo, kde před lety stával městys Zahrádka, odkud byl přeložen umučený Josef Toufar do Číhoště, která se mu stala osudná.

 

„Nový zvon pro Zahrádku objednal u mého dědy ještě P. Josef Toufar. K té realizaci však již nedošlo. Jsem rád, že jsem se nyní mohl za naši rodinu tohoto úkolu zhostit já“, řekl zvonař Petr Rudolf Manoušek, který zahrádecký zvon odlil v holandském Aspenu.

 

„Toto není prokletý kraj, tady se jen prokleté věci děly. Příběhem pátera Toufara počínaje. Přála jsem si, aby se letos, kdy se připomíná 800 let od založení obce Zahrádky, do věže kostela vrátil zvon a tím se ten kruh nepěkných událostí zde uzavřel. Protože toho pěkného, co se v těch několika málo měsíců sbírky mezi lidmi událo, je dokladem, jak moc je mezi lidmi živá věc Zahrádka. Už tady nejme nešťastní, dějí se tu krásné věci a napravují staré křivdy. Ode dneška nám zde bude páter Josef Toufar znít ve 3D“, řekla Lenka Lhotková, která vznik zvonu iniciovala a dokázala pro věc nadchnout Spolek Přátelé Zahrádky. Ostatně, její prarodiče vlastnili v Zahrádce hotel s kinem. A i jim byla komunistickým režimem učiněna křivda, když byli bez náhrady vyhnáni.

 

Zvon Josef Toufar na sobě nese reliéf s vyobrazením celkového pohledu na zaniklou obec Zahrádka. Hmotnost celé sestavy, tedy včetně srdce a dřevěné hlavice, je 260 kg a je laděn na základním tónu d2. Jeho spodní průměr měří 690 mm.


Fotogalerie

 

Kalendárium

Myšlenka pro dnešní den

 

Kontakt

BISKUPSTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉ

Velké náměstí 35
500 01 Hradec Králové
tel.: +420 495 063 611

fax: +420 495 512 850

 

IČ: 00 44 51 34
DIČ: CZ 00 44 51 34  

číslo účtu: 1006010044/5500

 

Tiskový mluvčí

» Napište nám