Zprávy

Relikvie sv. Vincenta v katedrále Svatého Ducha

Relikvie sv. Vincenta v katedrále Svatého Ducha V rámci putování ostatků sv. Vincenta de Paul po českých a moravských diecézích byly tyto vystaveny veřejné úctě 6.11. také v královéhradecké katedrále.

 

 

Generální kurie Misijní společnosti sv. Vincence de Paul v Římě se rozhodla začít páté století svého charizmatu putováním relikvie svého zakladatele. Relikvie putuje po celém světě a zavítá i k nám. 

 

Fotogalerie

 

V České republice bude relikvie putovat od 28. října do 14. listopadu 2019. V Hradci Králové ji přivítáme dopoledne 6. 11. 2019. Uctívat relikvii neznamená klanět se jí, ale uctít a klanět se Bohu za to, že ten člověk se snažil heroickým (hrdinským) způsobem uvádět poselství evangelia do svého života. Při úctě k relikviím je nutné vnímat světce a jeho duchovní odkaz pro naše životy. Toto je jeden z důvodů, proč putuje relikviář sv. Vincence po naší vlasti. Lépe poznat jeho život, ale zároveň vyprosit si milost, abychom nabrali odvahu kráčet za Kristem a uvádět jeho poselství do dnešního světa. Sv. Vincenc se snažil, aby se Boží království dostalo ke všem. I k těm, kteří jsou na okraji společnosti. Právem je považován za zakladatele organizované charity a jejího patrona. Úcta k tělu světce nás má utvrdit v jistotě, že člověk žije i po smrti. Zázraky, které se uskutečnily na jejich přímluvu, jsou potvrzením pravdy, kterou hlásal Boží Syn Ježíš Kristus: Bůh není Bohem mrtvých, ale živých. (Lk 20,38) Najděme si tedy čas a přistupme v posvátné úctě k relikvii sv. Vincence. Přistupme s úctou, ale i prosbou, ať se tento muž, který měl své srdce otevřené pro všechny, zvláště pro trpící, stane naším vzorem a přímluvcem u Božího trůnu.

 

Více se aktuálně dozvíte zde.

 

 

Svatý Vincenc z Pauly, též francouzsky Vincent de Paul (24. dubna 1581 - 27. září 1660) byl francouzský kněz, zakladatel kongregace lazaristů, Společnosti dcer křesťanské lásky - Vincentek, reformátor francouzské církve a jeden ze zakladatelů moderní evropské charity a péče o chudé. Je patronem charity, vězňů, zajatců, bezdomovců a nemocnic.

 

 

Kalendárium

Myšlenka pro dnešní den

 

Kontakt

BISKUPSTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉ

Velké náměstí 35
500 01 Hradec Králové
tel.: +420 495 063 611

fax: +420 495 512 850

 

IČ: 00 44 51 34
DIČ: CZ 00 44 51 34  

číslo účtu: 1006010044/5500

 

Tiskový mluvčí

» Napište nám