Zprávy

Setkání učitelů církevních škol v diecézi

Setkání učitelů církevních škol v diecézi Zveme všechny pedagogy vyučující na církevních školách v Královéhradecké diecézi na společné setkání 28.8. v Hradci Králové.

 

 

 

 

Program

 

10.00 hod. - Mše svatá, kostel Nanebevzetí Panny Marie

11.00 hod. - přednáška K jádru problému - zneužívání nezletilých nejen v církvi 

                   (přednáší  P. ThLic. Marek František Drábek, DiS.)

13.15 hod. - společný oběd ve školní jídelně Hradecká

 

 

 

P.P. LP. Lic. Marek František Drábek, DiS. je knězem, nemocničním kaplanem a členem premonstrátského řádu, Strahovské kanonie. Po studiu teologie a kněžském svěcení pracoval jako kaplan v hospicu na Svatém Kopečku u Olomouce, poté vystudoval obor všeobecná zdravotní sestra. Pracoval v nemocnici (interní oddělení, JIP) jako zdravotní sestra, zároveň byl nemocničním kaplanem. Licenciát z pastorální teologie získal na Lateránské univerzitě v Římě. Další výcviky a kurzy - např. kurz nemocničního kaplana na Evangelické teologické fakultě UK v Praze, kurz Poradce pro pozůstalé, kurz ochrany nezletilých před sexuálním zneužíváním na Papežské Gregoriánské univerzitě (2017/2018). V současnosti je hlavním nemocničním kaplanem v Nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze, koordinátorem katolických nemocničních kaplanů v Praze, rektorem kostela sv. Karla Boromejského a lektorem kurzu Nemocniční kaplan na ETF UK. Dále vede seminář pastorace na KTF UK a přednáší na konferencích a seminářích.

 

Kalendárium

Myšlenka pro dnešní den

 

Kontakt

BISKUPSTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉ

Velké náměstí 35
500 01 Hradec Králové
tel.: +420 495 063 611

fax: +420 495 512 850

 

IČ: 00 44 51 34
DIČ: CZ 00 44 51 34  

číslo účtu: 1006010044/5500

 

Tiskový mluvčí

» Napište nám