Zprávy

Litomyšlské dny barokní tradice

Litomyšlské dny barokní tradice Duchovně kulturní festival se v Litomyšli letos uskuteční ve dnech 11.–18.8.

 

Festivalový oktáv slavnostně zahájí v piaristickém kostele Nalezení sv. Kříže litomyšlský titulární biskup Pavel Konzbul bohoslužbou, při které zazní Missa ss. Apostolorum C-dur od slovenského barokního skladatele Gaudentia Dettelbacha. „Výjimečnou akcí bude představení nedávno znovuobjevené hudební produkce na kůru proboštského kostela Povýšení sv. Kříže, z pera dvou zapomenutých litomyšlských skladatelů 2. poloviny 18. stol. Stěžejní část jejich díla bude provedena koncertně v novodobé premiéře a to přímo na místě, pro které byla tato hudba komponována. Oběma skladatelům a jejich dílu se bude věnovat i výstava v regionálním litomyšlském muzeu až do 8.9.“, řekl k programu barokního festivalu jeho koordinátor Vít Večeře, který dále upozornil na svatojánskou pobožnost u oltáře sv. Jana Nepomuckého v proboštském chrámu, spojenou s odhalením nově restaurované části oltářního nástavce.

 

V rámci barokního týdne nebude chybět ani barokní oslava svátku Nanebevzetí Panny Marie v podobě procesí městem a tradiční pobožností u mariánského sloupu. Historik umění P. Radek Martinek v Litomyšli pohovoří na téma Nádhera a lesk barokní bohoslužby. O kompletním programu na téma baroko se lze dočíst na www.baroknilitomysl.cz. Festival Litomyšlské dny barokní tradice je projekt připomínající pozitivní vliv barokní doby na českou kulturu a kloubí v sobě složku duchovní, která cílí na katolickou veřejnost, a složku kulturní, která si klade za cíl oslovit i křesťany z jiných církví. Na všechny programy je vstup zdarma, což je jednou ze základních tezí festivalu. 

 

Kalendárium

Myšlenka pro dnešní den

 

Kontakt

BISKUPSTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉ

Velké náměstí 35
500 01 Hradec Králové
tel.: +420 495 063 611

fax: +420 495 512 850

 

IČ: 00 44 51 34
DIČ: CZ 00 44 51 34  

číslo účtu: 1006010044/5500

 

Tiskový mluvčí

» Napište nám