Zprávy

Biskup Jan vysvětil nové jáhny

Biskup Jan vysvětil nové jáhny V sobotu 13. 7. udělil diecézní biskup Mons. Jan Vokál dvě jáhenská svěcení.

 

„Pastýř musí být cítit po ovcích“, tímto citátem papeže Františka zahájil promluvu k bohoslovcům diecézní biskup Jan krátce před tím, než jim udělil jáhenské svěcení. „Pokud by duchovní pastýř přišel k nebeské bráně sám, jen těžko by se mu otevřela. Pastýř by měl k nebeské bráně přijít s tolika ovcemi, že přes ně nebude sám téměř vidět. Teprve potom bude moci vstoupit i on“, dodal ještě k citaci papeže biskup Jan. Oběma svěcencům připomněl, že již nikdy nebudou jen oni a Bůh, ale vždy musí být v jejich mysli přítomny i jim svěřené duše.

„Život služebníka Božího je pro svět znamením. Není možné dopustit, aby se tomuto znamení odporovalo pro pastýřovy osobní chyby, slabosti a hříchy. Pán dobře ví, kdo z jeho následovníků je dobrý pastýř, kdo je cítit ovcemi. Duchovní poslání musí být patrné i z vašich skutků, z toho jací jste, jak žijete, jak jednáte, jak přistupujete sami k sobě i k Pánu. A také z toho jaký je váš vztah k církvi, k Matce Boží, k papeži a k biskupovi a čím je pro vás společenství kněží“, řekl mimo jiné ke kandidátům jáhenského svěcení jejich světitel biskup Jan Vokál.

 

 

 

 

Jáhenské svěcení přijali:


František Filip (24 let)

Narodil se v roce 1994 a pochází z farnosti Choceň. Vystudoval gymnázium v Ústí nad Orlicí. V rámci své přípravy na kněžství strávil rok v Teologickém konviktu v Olomouci, dva roky v Arcibiskupském semináři  v Praze a tři roky v Papežské koleji Nepomuceum v Římě. Teologické studium absolvoval na Papežské lateránské univerzitě.

 

Ing. Josef Haman (37 let)

Narodil se v roce 1982 a poochází z farnosti Dvůr Králové nad Labem. Vystudoval Střední průmyslovou školu ve Dvoře Králové nad Labem, následně Univerzitu v Pardubicích (obor Technická chemie). V rámci své přípravy na kněžství strávil rok v Teologickém konviktu v Olomouci, dva roky v Arcibiskupském semináři  v Praze a tři roky studia na Pontificio Universita Lateranense v Římě, kde obdržel titul bakalář teologie.

 

Kalendárium

Myšlenka pro dnešní den

 

Kontakt

BISKUPSTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉ

Velké náměstí 35
500 01 Hradec Králové
tel.: +420 495 063 611

fax: +420 495 512 850

 

IČ: 00 44 51 34
DIČ: CZ 00 44 51 34  

číslo účtu: 1006010044/5500

 

Tiskový mluvčí

» Napište nám