Zprávy

MISSA CHRISMATIS

MISSA CHRISMATIS Kněží se shromáždili v katedrále Svatého Ducha, aby spolu s diecézní biskupem Janem a pomocným biskupem Josefem slavili Missu chrismatis.

 

 


Fotogalerie

 

 

Dopolední bohoslužba na Zelený čtvrtek je pro diecézní duchovní příležitostí vytvořit velké společenství v jednotě s Kristem. Biskup Jan Vokál pronesl homilii o podstatě kněžské služby mezi lidmi. „Každého z nás se dnes Bůh ptá, jestli chceme být za jedno s Pánem Ježíšem a také, zda-li se chceme zříci sami sebe výhradně pro službu Bohu. Být zajedno s Pánem Ježíšem je podstata naší kněžské služby. Aby se nám to dařilo, musíme denně sami se sebou bojovat o Něho a pro Něho. Aby se nám to dařilo, musíme klást na první místo přátelství a oddanost ke Kristu, nejlépe skrze Pannu Marii. V postavení kněze ve farnosti se může skrývat jedno velké pokušení – vnímat mnohdy výsadní status kněze jakoby patřil knězi a ne Kristu, kterého pouze reprezentume. Kněz tedy musí o to více usilovat o pokoru, aby nikdy nepřistoupil k lidem s povýšeností, nýbrž s ponížeností služebníka.  Papež František hovoří dokonce o zhoubě klerikarismu. A také připomíná, že umírat a zemřít pro lidi je úkol pro kněze“, řekl ke shromáždění kněží biskup Jan Vokál a dodal, že kněz je nejen pastýřem svěřeného lidu, ale také viditelnou tváří církve před světem.  

 

Kalendárium

Myšlenka pro dnešní den

 

Kontakt

BISKUPSTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉ

Velké náměstí 35
500 01 Hradec Králové
tel.: +420 495 063 611

fax: +420 495 512 850

 

IČ: 00 44 51 34
DIČ: CZ 00 44 51 34  

číslo účtu: 1006010044/5500

 

Tiskový mluvčí

» Napište nám