Zprávy

Diecézní katolická charita má novou ředitelku

Diecézní katolická charita má novou ředitelku V pátek 1. března se ujala vedení DKCH Ing. Anna Maclová. Přinášíme s ní aktuální rozhovor a přejeme hodně štěstí a Božího požehnání!

 

 

 

 

 

 

Paní ředitelko, Vy se vlastně po letech vracíte na „místo činu“.  Jaký je to pocit?  

 

Ještě v říjnu 2018 jsem v souvislosti s volbami stála na další životní křižovatce, přede mnou se rýsovaly čtyři různé cesty. Denně jsem si opakovala „Tady jsem, volal jsi mne?“ První dvě se vývojem událostí i mého rozhodnutí uzavřely. Vyrazila jsem třetí cestou. Zpět do Oblastní charity Hradec Králové, odkud jsem před 7 lety odcházela do politiky. Začala jsem se věnovat přípravě výstavby lůžkového hospice pro Královéhradecko. Když jsem si myslela, že toto je má nová cesta, bylo vyhlášeno výběrové řízení na pozici ředitele DKCH. A tak jsem se ocitla na cestě čtvrté, kterou jsem si kdysi pojmenovala „Bůh ví.“  Jaký je to pocit? Především je to výzva. Pak očekávání s nadějí, že velká odpovědnost se dá nést jen s Milostí Boží, na kterou plně spoléhám, o kterou prosím. A také vděčnost za projevenou důvěru.

 

Čím jste prošla za ty roky, kdy jste vedla hradeckou Charitu na počátku 90. let? 

Oblastní charitu Hradec Králové jsem vedla v letech 1998-2011. Bylo to období jejího velkého rozmachu. Postupně jsme nastartovali několik zařízení, služeb. Z původně dvaceti sedmi se organizace rozrostla na úctyhodných sto třicet zaměstnanců. V lednu 1999 se v Hradci Králové poprvé konala Tříkrálová sbírka. Přinesla první peníze na Domov pro matky s dětmi, který jsme otevírali na svátek Sv. Josefa v r. 2002. Téměř do roka a do dne se z první evropské dotace vyklubal volnočasový klub nesoucí jméno Mariánek. Vedle toho zahájila činnost Poradna pro lidi v tísni. V roce 2004 jsme otevřeli nově koncipované zařízení Dům Matky Terezy – středisko sociálních služeb pro lidi bez domova, a také Středisko rané péče Sluníčko. K 1. lednu 2007 se rozběhlo Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím. Kruh dobrovolníků funguje již od r. 2001. Proměnami prošla i domácí péče, realizovali jsme několik mezinárodních projektů. V čase přípravy domácí hospicové péče jsem odkráčela na uvolněnou pozici náměstkyně primátora Hradce Králové pro školství sociální věci a zdravotnictví.

 

Byla jste několik let v komunální politice, ve vedení HK. Co Vám ty roky přinesly pro nynější práci, kterou máte před sebou?

Sedm let jsem pracovala jako náměstkyně pro sociální věci a zdravotnictví, jistou dobu i pro školství, později pro kulturu a cestovní ruch. Současně i jako zastupitelka Královéhradeckého kraje. Za to období jsem se hodně naučila v mnoha směrech, získala jsem jistý nadhled, cenné poznatky a zkušenosti z různých oblastí, potkala jsem spoustu nových lidí, zakusila jsem svět politiky, naučila jsem se jednat na různých úrovních, podílela jsem se na rozvoji mezinárodní spolupráce. A právě všechny ty zkušenosti, poznatky, kontakty ráda zužitkuji ve své další práci na půdě Charity.  S Boží pomocí a s podporou mých nejbližších a mnoha dalších spolupracovníků, příznivců charitního díla.

 

Co vidíte za stěžejní věci na začátku převzetí Diecézní charity?

Vzhledem k tomu, že jsem sledovala sedm let dění v Charitě zvenčí, tak v první řadě chci co nejrychleji vplout do dění uvnitř. Taky se musím přeorientovat z jedné oblastní charity na celek, který tvoří dalších dvacet charit jí podobných. Mám v plánu je postupně všechny navštívit, a jak s řediteli, tak s jejich pracovníky navázat vzájemné vztahy a spolupráci. Ráda bych přispěla k posílení identity organizace, jejíž posláním je šířit ve světě dobro, spravedlnost a naději.    

 

Jaký dlouhodobý cíl jste si stanovila?

DKCH je významným poskytovatelem sociálních, zdravotních a navazujících služeb

desetitisícům potřebným, a to na vysoce odborné a lidsky přívětivé úrovni. Pracují v ní stovky úžasných lidí. Jedním z mých hlavních cílů je, aby byla prostorem při šíření a sdílení dobré zvěsti, aby byla rozpoznatelnou institucí, která přitahuje, spojuje lidi dobré vůle ke společnému dílu ve prospěch těch, kteří potřebují pomoc, podporu.

 

Kalendárium

Myšlenka pro dnešní den

 

Kontakt

BISKUPSTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉ

Velké náměstí 35
500 01 Hradec Králové
tel.: +420 495 063 611

fax: +420 495 512 850

 

IČ: 00 44 51 34
DIČ: CZ 00 44 51 34  

číslo účtu: 1006010044/5500

 

Tiskový mluvčí

» Napište nám