Zprávy

Poděkování kněžím a věřícím

Poděkování kněžím a věřícím ...ve věci summitu ve Vatikánu o ochraně nezletilých.

 

 

 

 

 

 

 

 

Vážení přátelé,

 

ve dnech 21. – 24. února 2019 proběhl ve Vatikánu summit o ochraně nezletilých. Sexuální zneužití nezletilých ze strany duchovních je tragédií pro celou církev.

V dlouhé promluvě na zakončení celého setkání, kterou si můžete přečíst na:  www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=29026, mimo jiné Svatý otec František řekl:

„Dovolte mi, abych vroucně poděkoval všem kněžím a zasvěceným osobám, kteří věrně a oddaně slouží Pánu a cítí se zahanbeni a diskreditováni hanebným jednáním některých svých spolubratří. Všichni – církev, duchovní, Boží lid a dokonce i Bůh sám – neseme důsledky jejich zpronevěry. Děkuji jménem celé církve za naprostou většinu kněží, kteří jsou nejenom věrní svému celibátu, ale nasazují se ve službě, která je dnes ještě těžší vlivem skandálů, kterých se dopustilo nemnoho (byť vždycky přespříliš) jejich spolubratří. A děkuji také věřícím, kteří dobře znají své dobré pastýře a nadále se za ně modlí a podporují je.“

S vděčností Svatému otci za jeho hluboká slova, se rádi připojujeme k tomuto vřelému poděkování za obětavou službu věrně sloužícím kněžím, řeholníkům a řeholnicím. Velké díky patří i mnoha věřícím, kteří podporují své kněze.

Mons. Jan Vokál, biskup královéhradecký

Mons. Jan Paseka, generální vikář

 

Kalendárium

Myšlenka pro dnešní den

 

Kontakt

BISKUPSTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉ

Velké náměstí 35
500 01 Hradec Králové
tel.: +420 495 063 611

fax: +420 495 512 850

 

IČ: 00 44 51 34
DIČ: CZ 00 44 51 34  

číslo účtu: 1006010044/5500

 

Tiskový mluvčí

» Napište nám