Zprávy

Připomínka P. Josefa Štemberky

Připomínka P. Josefa Štemberky V letošním roce si připomínáme 150. výročí narození pátera Josefa Štemberky – posledního lidického faráře.

 

V neděli 3. února si toto výročí připomněli nejen ve Štemberkově rodišti, podkrkonošském městečku Pecce, a v kladenské farnosti, konkrétně v Buštěhradě nedaleko Lidic. Slavnostní mše proběhla na podnět Arcibiskupství pražského také v kostele Matky Boží před Týnem na Staroměstském náměstí. Celebroval ji generální vikář a pomocný biskup pražský Mons. Zdeněk Wasserbauer, koncelebrovali místní farář P. Vladimír Kelnar a P. Mariusz Robak z Pecky. P. Josef Štemberka byl připomenut především jako věrný kněz a statečný člověk, který v roce 1942 s vědomím budoucí zkázy obce Lidice nevyužil šance na záchranu vlastního života a vrátil se mezi své farníky, aby je v těžkých chvílích mohl duchovně povzbuzovat.

 

Josef Štemberka se narodil na Hromnice, 2. února 1869 v Pecce. Ještě téhož dne ho rodiče nechali pokřtít v místním kostele sv. Bartoloměje. V Pecce vychodil obecnou školu a strávil tu větší část mládí. Přestože pocházel z chudých poměrů, dostalo se mu možnosti dobrého vzdělání – absolvoval nejprve gymnázium v Jičíně a poté kněžský seminář v Hradci Králové. Na kněze byl vysvěcen v roce 1894. Po několika kaplanských a administrátorských působištích zakotvil v roce 1909 v Lidicích, kde jako farář sloužil plných 33 let, až do své mučednické smrti 10. června 1942, kdy byl společně s dalšími 172 muži zastřelen nacisty. Jak už bylo zmíněno – pouze v jeho případě to ale bylo s plným vědomím blížící se tragédie. Pamětníci na P. Štemberku vzpomínají jako spravedlivého a dobrého člověka, který nikdy neodmítl pomoc bližnímu, byl laskavý k dětem a pomáhal chudým, který prožil život ve skromnosti a službě Bohu. Svému kněžskému povolání zůstal věrný do samotného konce – lidické muže před popravou duchovně posiloval, modlil se s nimi. Před hlavně nacistů následně předstupovali hrdě a důstojně.

 

Biskup Wasserbauer v kázání v Týnském chrámu poukázal na symboličnost Štemberkova narození právě na Hromnice – v den „světla v tmách“. Vyzdvihl jeho věrnost ve víře, díky níž byl schopen v těžkých chvílích té nejvyšší statečnosti.

 Skromné hrdinství Josefa Štemberky a jeho sounáležitost s ostatními za cenu vlastního pohodlí, blaha i života nejen z historického pohledu, ale především z pohledu dnešní společnosti silně oslovují. Jak Mons. Wasserbauer potvrdil, kardinál Dominik Duka už podniká kroky k zahájení procesu Štemberkova blahořečení.

 

Setrvalé úctě se P. Štemberka těší jak v Lidicích, tak v místě svého rodiště – v Pecce. Zdejší farnost společně s místní samosprávou v posledních letech usilují o vybudování důstojné štemberkovské expozice. Stopadesáté výročí si městečko bude připomínat v průběhu celého roku – hlavní událostí však bude slavnostní mše 12. května celebrovaná biskupem královéhradeckým, Mons. Janem Vokálem. Současně bude v tento den zahájena také putovní exteriérová výstava věnovaná Štemberkovu životu.

 

Kalendárium

Myšlenka pro dnešní den

 

Kontakt

BISKUPSTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉ

Velké náměstí 35
500 01 Hradec Králové
tel.: +420 495 063 611

fax: +420 495 512 850

 

IČ: 00 44 51 34
DIČ: CZ 00 44 51 34  

číslo účtu: 1006010044/5500

 

Tiskový mluvčí

» Napište nám