Zprávy

Velký rozhovor s novým generálním vikářem

Velký rozhovor s novým generálním vikářem Na to s čím, do nové etapy svého života Mons. Jan Paseka vstupuje, jsme se ho zeptali krátce po nástupu do funkce.

 

 

 

 

 

Dovedete si představit, co vše bude pozice generálního vikáře obnášet?
Nedovedu. Něco jiného je, když si přečtu v Kodexu kanonického práva, co všechno
spadá do kompetencí generálního vikáře a trochu něco jiného bude realita.
Na prvním místě je generální vikář nejbližším spolupracovníkem diecézního
biskupa, má tutéž výkonnou moc, pokud si ji diecézní biskup nevyhradí pro sebe, nebo ji nesvěří některému z biskupských vikářů. Nicméně si dovedu představit, že
to bude činnost velmi pestrá, na kterou se těším.
 
Co bude Vaší osobní prioritou?
Mojí prioritou bude, abych tuto službu vykonával v naprostém souladu s vůlí
a úmysly diecézního biskupa Jana. To bych několikrát podtrhnul a naprosto
zdůraznil. S biskupem Janem úzce spolupracuji více jak dva roky a myslím si,
že nám komunikace vyhovuje. Předložil jsem mu některé kroky, které vidím jako
velmi důležité v začátku mé služby. Jsou to především kněží. Rád bych co nejdříve
navštívil všechny okrskové vikáře a mluvil s nimi o situaci ve vikariátech. O tom
jak fungují nebo nefungují jednotlivé farnosti, co se daří nebo nedaří. Vyhodnotit situaci jednotlivých farností bude velmi důležitý úkol. Oslovím prostřednictvím
několika otázek všechny kněze v diecézi ohledně celkové koncepce. Rád bych byl
tím, kdo bude kněze povzbuzovat, kdo jim bude ukazovat radost z Boha a radost
ze služby, kterou jsme při kněžském svěcení přijali. Ve své službě chci také
uplatňovat apoštolskou exhortaci papeže Františka Evangelii gaudium, ve které je
mnoho, mnoho důležitých podnětů pro současnou pastoraci. Velmi zajímavé
podněty rovněž nacházíme v knize J. Mallona Proměna farnosti. Mezi priority zároveň
zařazuji péči o diecézní kurii, protože jsem byl jmenován i moderátorem
diecézní kurie.
 
 

Kalendárium

Myšlenka pro dnešní den

 

Kontakt

BISKUPSTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉ

Velké náměstí 35
500 01 Hradec Králové
tel.: +420 495 063 611

fax: +420 495 512 850

 

IČ: 00 44 51 34
DIČ: CZ 00 44 51 34  

číslo účtu: 1006010044/5500

 

Tiskový mluvčí

» Napište nám