Zprávy

Národní pouť do Říma - sv. Anežka Česká

Národní pouť do Říma - sv. Anežka Česká Biskupové českých a moravských diecézí vyzývají ke společnému putování do Říma.

 

 

 


 

Základní charakteristika účasti z ČR a zahraničí na národní pouti: 

skupina A - je skupina našich 16 sídelních a pomocných biskupů diecézí Čech a Moravy pod vedením předsedy ČBK Dominika kardinála Duky OP, pražského arcibiskupa a primase českého a arcibiskupa olomoucké arcidiecéze Mons. Jana Graubnera, metropolity Moravy. Tato skupina bude mít své sídlo v papežské koleji Nepomucenum v Římě. Kapacita Nepomucena je tímto plně obsazena.

 

skupina B – jsou účastníci pouti, kteří jednak jsou klienti některé se sedmi cestovních kanceláří, které organizují církevní turistiku v ČR a kteří svým klientům zajišťují veškeré služby v dopravě, pobytů i průvodců a účast na všech hlavních akcích národní pouti v Římě. Dále pak všichni, kteří si dopravu, pobyt i účast zajišťuji sami buď jako jednotlivci či skupiny a to jak z ĆR tak i ze zahraničí.

 

Pro všechny účastníky skupin A i B zajišťuje poutní výbor národní registraci, potřebné vstupenky i povinné platby v jednotlivých římských bazilikách vázajících se na každého z účastníků. To vše společně s poutní knížkou s liturgií a všemi potřebnými informacemi i s národním označením všech účastníků z ČR. Toto obdrží všichni klienti CK prostřednictvím svých průvodců jednotlivých skupin poutníků při zahájení národní pouti a všichni ostatní pak na základě včasného objednání u poutního výboru ČBK. Objednávky posílejte elektronicky na uvedený kontakt poutního výboru.

 

Pro úplnou představu uvádím navíc i interní označení ve skupině B a to:

B1 – členové vládní delegace ČR plně podléhající organizačně J.E. Václavu Kolajovi,   
            velvyslanci České republiky ve Vatikánu

B2 – osoby určené sekretariátem ČBK

B3 – kněží a jáhnové, kteří budou koncelebrovat nebo asistovat při bohoslužbách

B4 – řeholníci a řeholnice, seminaristé a členové církevních hnutí a komunit

B5 – handicapovaní-vozíčkáři

B6 – členové sborů hradní stráže, ministerstva vnitra a police ČR pod vedení pana plk. Mgr. Jana Zástěry.

 

Všichni ze skupiny B s označením B1-B6 budou mít vystavené registrace na jméno poutním výborem. Všichni ostatní pak si do označení své jméno vypíší sami při převzetí registrace. O potřebě výše a možném způsobu předání příspěvku na pouť budou všichni přihlášeni včas informování. (vloženo 15. 3. 2019)

 

Aktuální sdělení k Národní pouti do Říma

Národní pouť do Říma s hlavním programem 11. - 13. 11. 2019, jak je zde uveden, bude pak po návratu do ČR, stejně jako před 30 lety, pokračovat do svatovítské katedrály v Praze, kde za přítomnosti papežského legáta, otce kardinála Dominika a dalších našich biskupů a kněží bude hlavní bohoslužba k 30. výročí kanonizace sv. Anežky České.

 

Poté před 30 lety se účastníci bohoslužby připojili k demonstrantům požadující zásadní politickou změnu v naší zemi. Symbolem těchto událostí bylo zvonění klíči.

Jako tento třetí krok po 30-ti letech zvažujeme doporučit nejen symbolické zvonění růžencem, ale především upřímnou modlitbu za národ s Pannou Marii, sv. Anežkou a našimi národními patrony.

 

V lednu 2019 proběhlo velmi milé a podnětné setkání poutního výboru se současným velvyslancem u sv. Stolce J. E. Václavem Kolajou, který přislíbil maximální diplomatickou podporu i projednání celého programu s předsedou ČBK Dominikem kardinálem Dukou a také setkání s ceremonářem pražského arcibiskupa, jáhnem Mgr. Vojtěchem Mátlem a panem plukovníkem Mgr. Zástěrou z Hradní stráže Pražského hradu, kteří budou detailně připravovat celkový průběh liturgie při všech hlavních bohoslužbách v Římě.

 

Rovněž se pak v Koclířově uskutečnilo pracovní jednání s řádem maltézských rytířů v zastoupení paní hraběnkou Ursulou Czerninovou, ze kterého se rodí neděje, že poprvé bude možné, aby se této národní pouti do Říma zúčastnili i postižení a vozíčkáři.

 

O těchto všech a dalších aktualitách bude biskup Jan Vokál a Mons. Pavel Dokládal informovat na PZ ČBK a bezprostředně poté vyjdou první informace i na stránkách Katolického týdeníku.

 

Připomínáme, jak je uvedeno na plakátu k pouti, že zájemci z řad jednotlivců, ale i farností, děkanátu či vikariátu či jiných organizací se mohou již nyní přihlašovat na poutě letecky či busem. Samozřejmě včasné přihlášení je zárukou výhodných cen i nabídky.

 

Mons. Pavel Dokládal, poutní výbor

 

 

 

 

 

 

Kalendárium

Myšlenka pro dnešní den
Svoboda a čistota srdce nám dávají křídla; nenechme si je vzít.
Vojtěch Kodet

 

Kontakt

BISKUPSTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉ

Velké náměstí 35
500 01 Hradec Králové
tel.: +420 495 063 611

fax: +420 495 512 850

 

IČ: 00 44 51 34
DIČ: CZ 00 44 51 34  

číslo účtu: 1006010044/5500

 

Tiskový mluvčí

» Napište nám