Zprávy

Biskupská knihovna - přednáškový cyklus

Biskupská knihovna - přednáškový cyklus Biskupská knihovna v Hradci Králové, spolu s Českou křesťanskou akademií, připravila zajímavou přednáškovou řadu.

 

 

 

 

 

Francie pohledem křesťanského filosofa

17. 12. 2018 18:00

Biskupství Hradec Králové, Nové Adalbertinum, Sál Balbínka

Mgr. et. Bc. Matěj Široký, Ph. D. se narodil roku 1983 ve Znojmě. Vystudoval průmyslovou školu v Jihlavě a VUT Brno, obor telekomunikace. V roce 2006 odešel do Francie, kde studoval filosofii na pařížské Sorbonně, v Institut de philosophie comparée a v Institut catholique de Paris. Je lektorem filosofie na řeholní škole Studium de Sept-Fons. Spoluzaložil občanské sdružení Přátelé filosofie a je pařížským dopisovatelem několika českých médií, který se snaží postihnout celou šíři dnešního bouřlivého dění. Do „staré vlasti“ se zpravidla vrací jednou ročně: v období Adventu a Vánoc. Tuto unikátní příležitost se pořadatel akce, Biskupská knihovna HK, rozhodl využít. 

 

Čechoital Jan Jakub Komárek – první nakladatel spisů Ignáce z Loyoly i slavných barokních skladatelů

11. 1. 2018 18:00

Biskupství Hradec Králové, Nové Adalbertinum, Sál Balbínka

S předním českým historikem hudby a hudebním producentem (zakladatelem festivalu Theatrum Kuks) a zároveň výkonným hudebníkem, Prof. PhDr. Stanislavem Bohadlem v jeho novém cyklu Quattro Boemi (Čtyři Češi) namísto Quattro formaggi (Čtyř sýrů) mluvíme o čtyřech našich krajových rodácích, kteří se v době pozdního baroka a klasicismu prosadili ve světě – a zároveň posloucháme úryvky z děl, které vytvořili. Prvním z nich je donedávna v Čechách zapomenutý královéhradecký rodák Jan Jakub Komárek čili Giovanni Giacomo Komarek Boemo (1648 – 1706), zakladatel slavného italského tiskařského rodu a nakladatel nejen prvních spisů Ignáce z Loyoly, ale také prvních partitur slavných barokních skladatelů Arcangela Corelliho a Domenica Scarlattiho.

 

 Bohuslav Matěj Černohorský – otec františkán i otec světové barokní hudby

15. 2. 2018 18:00

Biskupství Hradec Králové, Nové Adalbertinum, Sál Balbínka.

S předním českým historikem hudby a hudebním producentem (zakladatelem festivalu Theatrum Kuks) a zároveň výkonným hudebníkem, Prof. PhDr. Stanislavem Bohadlem v jeho novém cyklu Quattro Boemi (Čtyři Češi) namísto Quattro formaggi (Čtyř sýrů) mluvíme o čtyřech našich krajových rodácích, kteří se v době pozdního baroka a klasicismu prosadili ve světě – a zároveň posloucháme úryvky z děl, které vytvořili. Jako druhý je námětem hovoru nymburský rodák, františkánský mnich P. Bohuslav Matěj Černohorský (1684 – 1742), varhaník basiliky svatého Františka v Assissi a jeden z otců zakladatelů-skladatelů české i světové barokní hudby.

 

František Antonín Špork – ten, který do východních Čech přivedl Vivaldiho

22. 3. 2018 18:00

Biskupství Hradec Králové, Nové Adalbertinum, Sál Balbínka.

S předním českým historikem hudby a hudebním producentem (zakladatelem festivalu Theatrum Kuks) a zároveň výkonným hudebníkem, Prof. PhDr. Stanislavem Bohadlem v jeho novém cyklu Quattro Boemi (Čtyři Češi) namísto Quattro formaggi (Čtyř sýrů) mluvíme o čtyřech našich krajových rodácích, kteří povznesli náš kraj na světovou úroveň – a zároveň posloucháme úryvky z děl, které vytvořili. Tím třetím je rodák z Lysé nad Labem, hrabě František Antonín Špork (1662 – 1738), který kromě slavných umělců jako byli sochař Matyáš Bernard Braun a rytec Michael Rentz (v jehož domě v Kuksu profesor Bohadlo v Kuksu žije) přivedl do Čech a na Kuks také slavného tvůrce Čtvera ročních dob, skladatele Antonia Vivaldiho.

 

 Josef Mysliveček – ten, kterého Mozartové považovali za svého učitele

12. 4. 2018 18:00

Biskupství Hradec Králové, Nové Adalbertinum, Sál Balbínka.

S předním českým historikem hudby a hudebním producentem (zakladatelem festivalu Theatrum Kuks) a zároveň výkonným hudebníkem, Prof. PhDr. Stanislavem Bohadlem v jeho novém cyklu Quattro Boemi (Čtyři Češi) namísto Quattro formaggi (Čtyř sýrů) mluvíme o čtyřech našich krajových rodácích, kteří povznesli náš kraj na světovou úroveň – a zároveň posloucháme úryvky z děl, které vytvořili. Posledním z řady je houslista a skladatel P. Josef Mysliveček (1737 – 1781), jemuž se v Itálii přezdívalo Il Divino Boemo (Božský Čech) a jehož za svého stěžejního učitele pokládali i skladatel Leopold Mozart a jeho světoznámý syn Wolfgang Amadeus.

 

 

Kalendárium

Myšlenka pro dnešní den
Žádat po Bohu, aby se zjevil, je jako chtít, aby se nůž sám řízl nebo zub kousl.
Anthony de Mello, SJ

 

Kontakt

BISKUPSTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉ

Velké náměstí 35
500 01 Hradec Králové
tel.: +420 495 063 611

fax: +420 495 512 850

 

IČ: 00 44 51 34
DIČ: CZ 00 44 51 34  

číslo účtu: 1006010044/5500

 

Tiskový mluvčí

» Napište nám