Zprávy

Duchovní semináře v želivském klášteře

Duchovní semináře v želivském klášteře Známý irský kněz Pat Collins, kazatel a univerzitní profesor, představí své myšlenky.

 

V želivském klášteře se uskuteční tři duchovní semináře s o. Patem: 


 

 

Uzdravení otcovských ran

9.11.-11.11. 2018

Momentálně v západní kultuře čelíme krizi otcovství. Máme otce, kteří chybí fyzicky, a to kvůli rozvodům, uvěznění nebo kvůli dojíždění za prací na několik týdnů mimo rodinu atd. Pak jsou mezi námi otcové, kteří byť jsou doma fyzicky přítomni, emociálně nebo svým chováním doma nejsou a někdy se stávají násilníky. Papež Benedikt XVI. upozornil na tento problém, když řekl: “Představit si Boha jako Otce se stává velkým problémem, pokud člověk nemá ve svém životě adekvátní vzory otcovství. Pro ty, kteří měli zkušenost s příliš autoritářským a tvrdohlavým otcem, nebo s otcem lhostejným, který doma neprojevoval žádné emoce lásky a náklonnosti, nebo když dokonce v rodině chyběl, není jednoduché myslet na Boha jako Otce a s důvěrou se mu odevzdat”. Tento krátký kurz prozkoumá povahu a důsledky zranění od otců a nabídne způsoby, díky kterým mohou být tyto rány uzdraveny.

 

Boží spravedlnost a milosrdenství v učení sv. Terezie z Lisieux

13.11.- 15.11.2018

Papež sv. Pius X.  o sv. Terezii řekl, že je největší světicí moderní doby. Otec P. Marie-Eugene, vynikající karmelitánský učenec, napsal: “Svatá Terezie od Dítěte Ježíše vyčnívá mezi všemi jako jedna z největších učitelek duchovního života všech dob. Beze všeho ji můžu přiřadit k takovým světcům jako svatý Bernard a Terezie z Avily.” Jedno z témat sv. Terezie, učitelky církve, se kterým zápolila, byl vztah spravedlnosti a milosrdenství Božího. Tento krátký kurz prozkoumá, jak tato světice spojila tyto dva božské atributy takovým způsobem, který odhalil jádro poselství radostné zvěsti evangelia, které má osvobozující účinek.

 

Sebepřijetí, sebeúcta a Boží láska

16.-18.11. 2018 (pátek-neděle)

Mnoho moderních psychologů jako třeba Carl Jung nebo Rogers tvrdí, že různorodost emočních potíží a problémů v chování jako je přejídání se, anorexie, bulimie, závislosti, obsese, stres a deprese, má jeden společný kořen: vnitřní konflikt mezi přijetím nebo nepřijetím sebe a to vede k nízké sebeúctě. Tento krátký kurz prozkoumá příčiny a důsledky této občanské války srdce a nabídne praktické způsoby, kterými se tato forma vnitřního odcizení dá zvládnout a překonat.

 

Kalendárium

Myšlenka pro dnešní den

 

Kontakt

BISKUPSTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉ

Velké náměstí 35
500 01 Hradec Králové
tel.: +420 495 063 611

fax: +420 495 512 850

 

IČ: 00 44 51 34
DIČ: CZ 00 44 51 34  

číslo účtu: 1006010044/5500

 

Tiskový mluvčí

» Napište nám