Zprávy

Národní pouť ve Staré Boleslavi

Národní pouť ve Staré Boleslavi Ve Staré Boleslavi si v pátek 28. září poutníci připomněli patrona české země svatého Václava.

 

Tradiční svatováclavská poutní mše svatá  za účasti většiny českých a moravských biskupů. Na Mariánské náměstí před bazilikou sv. Václava dorazil také průvod s relikviemi patrona české země svatého Václava, který byl ve Staré Boleslavi v roce 935 zavražděn.

 

Zaplněné náměstí pozdravil také starosta města Vlastimil Picek, jenž přivítal na Národní svatováclavské pouti mimo jiné předsedu Senátu Milana Štěcha (ČSSD), další senátory a poslance, zástupce armády a velvyslance.

 

Mši svatou celebroval olomoucký arcibiskup Jan Graubner a promluvu pronesl kardinál Dominik Duka, který připomněl 100 let od vyhlášení Československé republiky a zároveň 25 let od založení samostatných států České a Slovenské republiky.

Kardinál vzpomínal na pohnuté dějiny našeho národa během světových válek a obou totalit, mluvil o odhodlání bránit vlast a citoval také prvního československého prezidenta Tomáše Garriga Masaryka.

 

„Obraz svatého Václava chránil brány hradeb a jeho jméno nacházíme na praporech a korouhvích českých vojsk víc než tisíc let,“ připomněl kardinál úctu ke svatému Václavovi a dále pokračoval připomínkou chorálu složeného na jeho počest, který zněl jako státní hymnus nejen při mírových slavnostech, ale také před začátkem bitev, neboť je to svatý Václav, kdo ve své duchovní síle vedl a vede český lid.

 

„V tento výroční den svatováclavské pouti stojíme před památkou bezpočtu statečných mužů, odhodlaných žen a nevinných dětí. Obávám se, že většina naší společnosti si neuvědomuje, o jak rozsáhlé utrpení v první světové válce šlo," pokračoval kardinál Duka ve své promluvě, kde se dále zmínil o utrpení lidí během obou totalit.

 

„S tímto vědomím bychom se měli zamyslet nad naším vztahem k národu, našim dějinám a k naší vlasti,"uvedl dále Duka a zamyslel se nad otázkou: „Jak dalece jsme připraveni ochotně svou zem chránit a zajistit v ní bezpečný domov dětem, starcům i nám samým?“

 

Dále kardinál uvedl, že síla vojska se měří mírou odhodlání bránit svou vlast, a pokračoval: „Všechny války až do první světové byly vyhrány sedláky, kteří hájili své grunty, svou vlast, hájili srdnatě, ano vášnivě, protože jejich grunty byly jejich součástí. Jistě bojovali za ideály, jako je vlast, národ, víra, ale to vše mělo naprosto konkrétní podobu, v jejich chalupách a statcích.“

 

„Od vedení státu očekáváme obranu a ochranu,“ uvedl dále Dominik Duka a pokračoval: „Četli jsme úryvek z Knihy moudrosti, slavíme moudrého knížete svatého Václava a den naší státnosti. Letos v roce stého výročí vzniku našeho moderního státu se zamysleme ještě nad tím, kým a na jakých základech byl tento nový stát zbudován. A také nad tím, jak jsme využili tisícileté svatováclavské znalosti. Prezident a vladař byl mužem vzdělaným a silného sociálního cítění.“

 

Poté kardinál citoval prvního československého prezidenta T. G. Masaryka: „Život a smrt svatého Václava nás učí, že zdravý život národa spočívá ve vzdělanosti, mravnosti a na mravnosti posvěcené zbožnosti,“ a dále uvedl, že pro republiku je důležité, aby občané vždy hájili právo a spravedlnost a měli oporu ve víře.

 

„Myslíme, že je na výsost pokrytecké pod praporem tohoto muže (T.G.M.) bojovat proti křesťanům a našim církvím, upírat plné právo na částečné vyrovnání státu s církvemi a náboženskými společnostmi,"uvedl v závěru své promluvy kardinál Duka a citoval slova preambule zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi, jehož platnost potvrdil Ústavní soud a vyvrátil tak veškeré námitky. (zdroj: cirkev.cz)

 

Kalendárium

Myšlenka pro dnešní den

 

Kontakt

BISKUPSTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉ

Velké náměstí 35
500 01 Hradec Králové
tel.: +420 495 063 611

fax: +420 495 512 850

 

IČ: 00 44 51 34
DIČ: CZ 00 44 51 34  

číslo účtu: 1006010044/5500

 

Tiskový mluvčí

» Napište nám