Zprávy

Podpora církevního školství

Podpora církevního školství V neděli 2. září 2018 proběhne finanční sbírka ve všech kostelech naší diecéze. Je určena na podporu církevního školství.

 

Drazí věřící, bratři a sestry,

v novém školním roce, stejně jako v předchozích letech, vyhlašujeme sbírku na

podporu církevního školství v Královéhradecké diecézi.

V naší diecézi působí 2 mateřské školy (v Hradci Králové a Kutné Hoře), 2 základní

školy (v Hradci Králové a Borohrádku), 3 gymnázia (v Hradci Králové, Kutné Hoře a ve

Skutči) a jedna základní umělecká škola (v Hradci Králové). Dohromady tyto školy

navštěvuje více než 1600 žáků a studentů, o které se stará více než 200 učitelů a dalších zaměstnanců. Jsme rádi, že o studium na církevních školách je stále velký zájem. Vysvětlujeme si to tak, že rodiče, kteří svěřují své potomky do péče církevních institucí, zde hledají a doufají najít něco, co v ostatních školách nenaleznou. Nejen kvalitní vzdělání (které by mělo být na každé škole samozřejmostí), ale také bezpečné prostředí, pěkné mezilidské vztahy, všestranný rozvoj, včetně morální a duchovní stránky osobnosti. Většina dětí, které nastupují do našich škol, přitom nepochází z křesťanských rodin, a je tedy pro nás velkou výzvou představit jim církev jako společenství reprezentované konkrétními lidmi a víru jako plnohodnotný způsob života. 

 

Církevní školy dokáží nabídnout vzdělání i další množství aktivit pro ty, kteří se s křesťanským pohledem na svět setkávají poprvé, ale zároveň poskytují péči těm studentům, kteří jsou již zakotveni v církvi a chtějí svůj duchovní život rozvíjet a prohlubovat. Každoročně stoupající zájem o umístění dětí v našich školách je důkazem, že jsouširokou veřejností považovány za důvěryhodné instituce, které se o své žáky a studenty dokáží dobře postarat, a je pro nás velkým závazkem v této naší práci kvalitně pokračovat. Touto cestou proto chceme poděkovat všem, kdo přispěli do loňské sbírky, jejíž výnos činil celkem 850.000,- Kč. K této částce Biskupství královéhradecké přidalo ještě 200.000,- z fondu církevního školství. Mezi jednotlivé školy v diecézi tak bylo letos rozděleno více než 1 milión Kč. Školy díky tomu pořídily nové vybavení do odborných učeben či moderní výukové pomůcky. Biskupské gymnázium v Hradci Králové například modernizuje počítačovou učebnu, Církevní gymnázium v Kutné Hoře díky příspěvku ze sbírky dosáhlo na několikamiliónovou dotaci z EU a již vybudovalo několik moderních učeben přírodních věd. ZŠ v Borohrádku zakoupila nový školní mikrobus, kterým sváží své žáky ze širokého okolí, a umožňuje tak vzdělání na církevní škole i dětem ze špatně dostupných obcí.

 

I v tomto roce budeme vděčni za finanční příspěvek, který pomůže školám realizovat kvalitní vzdělání i výchovu v křesťanskémduchu. Podporu církevního školství však můžete vyjádřit nejen Vaším finančním příspěvkem do sbírky, ale také například propagací církevních škol ve vašem okolí a v neposlední řadě také modlitbou, aby se církevním školám dařilo naplňovat jejich poslání v naší současné společnosti.

 

S poděkováním za jakoukoli formu podpory

 

Mons. Karel Moravec, biskupský vikář pro církevní školství      

 

Mons. Jan Vokál, biskup královéhradecký                                 

____

Pozn.: Způsob přispění může být i složenkou nebo převodem z účtu. Další informace poskytne

Stanislava Kučerová, odbor církevního školství, tel. 739 344 697, e-mail: kucerova (zavináč) bihk.cz.

 

Kalendárium

Myšlenka pro dnešní den
Svoboda a čistota srdce nám dávají křídla; nenechme si je vzít.
Vojtěch Kodet

 

Kontakt

BISKUPSTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉ

Velké náměstí 35
500 01 Hradec Králové
tel.: +420 495 063 611

fax: +420 495 512 850

 

IČ: 00 44 51 34
DIČ: CZ 00 44 51 34  

číslo účtu: 1006010044/5500

 

Tiskový mluvčí

» Napište nám