Zprávy

Církev by měla najít své místo ve společnosti

Církev by měla najít své místo ve společnosti V průběhu 114. plenárního zasedání ČBK na Velehradě jeho účastníci navázali na velehradskou připomínku 100 let Československa.

 

V rámci tohoto setkání se účastníci mj. seznámili s informacemi o církvi ve dnešní společnosti; konstatovali, že považují za důležité stále znovu vysvětlovat princip částečného majetkového vyrovnání, úplné finanční odluky každodenního chodu církve od státu a vysvětlovat stále to, že církev má majetek pro službu.

Taktéž zrekapitulovali otázku GDPR, kdy jednak přijali Obecně závazné nařízení ČBK k ochraně osobních údajů a schválili vznik odborného grémia ČBK, které se touto problematikou bude zabývat (výměna zkušeností, reflexe vývoje praxe či legislativy v této oblasti).

Biskupové zdůraznili postoj římskokatolické církve k  manželství jako nerozlučitelnému svazku muže a ženy. V této souvislosti podpořili petici Aliance pro rodinu, která se staví za návrh poslance Marka Výborného změnit ústavní zákon ČR ve věci definice manželství jako svazku muže a ženy.

Plenární zasedání souhlasilo s připojením katolické církve k výzvě ministerstva kultury oslavit Mezinárodní den míru v rámci Evropského roku kulturního dědictví rozezněním zvonů dne 21. září 2018. Biskupové a zást. řeholí se rovněž seznámili s iniciativou #RedWednesday, což je symbolická připomínka utrpení pronásledovaných křesťanů ve světě, která teď připadá na 28. listopadu 2018. Budou zjištěny možnosti zapojení v rámci ČR.

V pátek 6. července se představil nový ekonom ČBK, kterým se od podzimu stane Martin Steiner a bylo projednáno kalendárium akcí pro rok 2019; např. 16. listopadu bude v Praze oslava 30 let od svatořečení Anežky České.

Byly přijaty národní úmysly apoštolátu modlitby na rok 2019, které jsou inspirovány třemi božskými ctnostmi a ovocem Ducha Svatého (leden: naděje, únor: víra, březen: láska, duben: pokoj, květen: laskavost, červen: trpělivost, červenec: radost, srpen: věrnost, září: sebeovládání, říjen: tichost, listopad: zakoušení dobroty Boží, prosinec: ovoce Božího Ducha).

Účastníci setkání přijali i navrhované podněty pro slavení mimořádného misijního měsíce v říjnu 2019; již v říjnu 2018 započne příprava, k níž bude připraven dopis se základními informacemi. V rámci rozpracování tématu rovněž dochází k mapování našich misijních aktivit ve světě za posledních sto let. V období před slavením misijního měsíce by rovněž měla být věnována pozornost podpoře diecézních misijních ředitelů či spolupráci s křesťanskými médii při přípravě dlouhodobějších projektů na toto téma; taktéž se bude připravovat Národní misijní kongres na konec září 2019.

V průběhu 114. plenárního zasedání ČBK jeho účastníci navázali na velehradskou připomínku 100 let Československa a v první části svého programu jednání se modlili u hrobů Antonína Cyrila Stojana a Jana Šrámka, kteří se významně podíleli na utváření církevního života v rodící se republice i vytvoření pozice církve ve společnosti.

 

Více zde.

 

Kalendárium

Myšlenka pro dnešní den
Nejdůležitější součástí našeho zavazadla je radostné srdce.
H. Löns

 

Kontakt

BISKUPSTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉ

Velké náměstí 35
500 01 Hradec Králové
tel.: +420 495 063 611

fax: +420 495 512 850

 

IČ: 00 44 51 34
DIČ: CZ 00 44 51 34  

číslo účtu: 1006010044/5500

 

Tiskový mluvčí

» Napište nám