Zprávy

Napínavá pouť do Izraele

Napínavá pouť do Izraele Poutní centrum Královéhradecké diecéze uspořádalo koncem února pouť do Svaté země, kterou duchovně doprovázel biskup Jan Vokál.

 

CHRÁM SVATÉHO HROBU POMÁHALI OTEVŘÍT I  ČEŠTÍ POUTNÍCI

 

Pro napětí mezi státem Izrael a křesťanskými církvemi v Jeruzalémě byl v minulých dnech pro všechny poutníky uzavřen chrám Svatého hrobu v Jeruzalémě. Křesťanské církve, které společně spravují nejposvátnější místa Kalvárie a Kristova hrobu na Golgotě, se rozhodly na protest proti nařízením izraelské vlády Boží hrob uzavřít.

Vzniklá situace vyvolala mezi poutníky, kteří v těchto dnech navštívili z celého světa Jeruzalém velkou bolest i značný organizační chaos. Tisíce poutníků přicházely denně k zavřenému chrámu Božího hrobu a mnohé poutní skupiny pak hledaly, často marně, i jen náhradní místo ke slavení poutní bohoslužby.

 

Stejnou bolest prožívali i naši čeští poutníci, kteří s Cestovní kanceláří Avetour přiletěli do Svaté země na pouť královéhradecké diecéze a Fatimského apoštolátu, kterou doprovázel otec biskup Mons. Jan Vokál. Po mši svaté v Lithostrotos a následně křížové cestě přišli naši poutníci na nádvoří chrámu Božího hrobu právě v čase, kdy koptští a arabští křesťané zaplnili prostor před uzavřenou bazilikou a za přítomnosti velkého počtu kamer a žurnalistů svými modlitbami, zpěvy a hlasitým voláním prosili Boha a žádali o znovuotevření chrámu. Před zavřený vchod chrámu přišli i členové muslimské rodiny s klíčem, který tradičně má již po staletí v rukou tato  rodina.

 

Naši poutníci drželi v rukou malou českou vlaječku a svatý růženec a svými modlitbami prosili, abychom mohli my i poutníci z celého světa vstoupit do Božího hrobu. Po hodinové modlitbě přišla úžasná zpráva: právě teď, v úterý 28.února 2018 v 16 hod. byla podepsána dohoda mezi státem Izrael a křesťanskými církvemi - chrám bude opět otevřen. Jako první z našich poutníků vstoupil do malé kapličky, místa Kristova hrobu a zmrtvýchvstání nejmladší z poutníků, ministrant z farnosti Opatov v Čechách Honzík Kopecký a za ním, s naším otcem biskupem Janem a  průvodkyní Hankou Frančákovou také kněží i všichni naši poutníci.

 

V izraelské, arabské a mnoha dalších televizních stanicích ve světě lidé mohli uvidět i naši malou českou vlaječku a Honzíka Kopeckého, jak „pomáháme“ svými modlitbami znovu otevřít nejposvátnější chrám Jeruzaléma - Boží hrob.

P. Pavel Dokládal

 

Kalendárium

Myšlenka pro dnešní den
Jediné, co potřebuji, je mít sama sebe ráda ještě víc než včera a přistupovat k sobě jako k člověku, který je hluboce milován.
Louise L. Hay

 

Kontakt

BISKUPSTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉ

Velké náměstí 35
500 01 Hradec Králové
tel.: +420 495 063 611

fax: +420 495 512 850

 

IČ: 00 44 51 34
DIČ: CZ 00 44 51 34  

číslo účtu: 1006010044/5500

 

Tiskový mluvčí

» Napište nám