Zprávy

Studium Náboženské výchovy na UHK

Studium Náboženské výchovy na UHK Upozorňujeme na nabídku bakalářského tříletého kombinovaného - dálkového studia teologie přímo v Hradci Králové.

 

Toto studium je určeno zejména spolupracovníkům ve farnostech, katechetům, pastoračním asistentům, ale i zájemcům o prohloubení vlastního náboženského vzdělání. Studium připravila ve spolupráci s Biskupstvím královéhradeckým – Diecézním teologickým institutem Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové.

 

Kromě systematického seznámení s jednotlivými obory a disciplínami katolické teologie, poskytuje bakalářské studium také pedagogicko-psychologické vzdělání. Výuku teologických předmětů přitom zajišťují duchovní Královéhradecké diecéze. K výhodám hradeckého studia Náboženské výchovy patří i to, že výuka probíhá o sobotách (cca desetkrát za semestr) a že se jeho absolventům s titulem bakalář (Bc.) otevírají možnosti navazujícího magisterského studia na různých teologických fakultách, např. na KFT UK v Praze nebo CMTF UP v Olomouci. Mezi absolventy oboru patří nejen množství spolupracovníků ve farnostech, ale i někteří pracovníci diecézní kurie, řeholní sestry nebo trvalí jáhni. Mezi studenty obvykle vzniká společenství, které přispívá k tomu, že se studium stává důležitým obohacením jejich života z víry.


Ke studiu se je možné hlásit do konce února 2018 prostřednictvím internetových stránek Pedagogické fakulty UHK: https://www.uhk.cz/cs-CZ/PDF/Studium/Prijimaci-rizeni-(1).

 

Přijímací zkouška proběhne v květnu či červnu t. r. ve formě pohovoru, který bude zaměřen na motivaci ke studiu, na povědomí o nárocích a obsahu studia teologie a na dosavadní praxi v rámci pastorační či pedagogické činnosti. Je velmi vhodné, aby si uchazeči na přijímací pohovor s sebou vzali písemné doporučení ke studiu vystavené duchovním správcem nebo jiným knězem.

 

Dále upozorňujeme příp. zájemce o prezenční (tzv. denní) i kombinované studium kultury na možnost hlásit se ke studiu tříletého bakalářského oboru Transkulturní komunikace. Obor seznamuje zejména s teorií kultury a s ideovými, náboženskými či etickými východisky možného dialogu napříč hranicemi jednotlivých kultur.

 

Podrobnější informace o tematické náplni oborů či obsahu přijímacího pohovoru rád poskytne sekretář Diecézního teologického institutu Jan Hojda (hojda (zavináč) bihk.czjan.hojda (zavináč) uhk.cz; tel. 737 215 333).

 

 

Kalendárium

Myšlenka pro dnešní den
Má-li člověk v srdci pokoj a lásku, jeho úsměv bude mít sílu prorážející ledy.
Vojtěch Kodet

 

Kontakt

BISKUPSTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉ

Velké náměstí 35
500 01 Hradec Králové
tel.: +420 495 063 611

fax: +420 495 512 850

 

IČ: 00 44 51 34
DIČ: CZ 00 44 51 34  

číslo účtu: 1006010044/5500

 

Tiskový mluvčí

» Napište nám