Zprávy

Studium Náboženské výchovy na UHK

Studium Náboženské výchovy na UHK Upozorňujeme na nabídku bakalářského tříletého kombinovaného - dálkového studia teologie přímo v Hradci Králové.

 

Toto studium je určeno zejména spolupracovníkům ve farnostech, katechetům, pastoračním asistentům, ale i zájemcům o prohloubení vlastního náboženského vzdělání. Studium připravila ve spolupráci s Biskupstvím královéhradeckým – Diecézním teologickým institutem Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové.

 

Kromě systematického seznámení s jednotlivými obory a disciplínami katolické teologie, poskytuje bakalářské studium také pedagogicko-psychologické vzdělání. Výuku teologických předmětů přitom zajišťují duchovní Královéhradecké diecéze. K výhodám hradeckého studia Náboženské výchovy patří i to, že výuka probíhá o sobotách (cca desetkrát za semestr) a že se jeho absolventům s titulem bakalář (Bc.) otevírají možnosti navazujícího magisterského studia na různých teologických fakultách, např. na KFT UK v Praze nebo CMTF UP v Olomouci. Mezi absolventy oboru patří nejen množství spolupracovníků ve farnostech, ale i někteří pracovníci diecézní kurie, řeholní sestry nebo trvalí jáhni. Mezi studenty obvykle vzniká společenství, které přispívá k tomu, že se studium stává důležitým obohacením jejich života z víry.


Ke studiu se je možné hlásit do konce února 2018 prostřednictvím internetových stránek Pedagogické fakulty UHK: https://www.uhk.cz/cs-CZ/PDF/Studium/Prijimaci-rizeni-(1).

 

Přijímací zkouška proběhne v květnu či červnu t. r. ve formě pohovoru, který bude zaměřen na motivaci ke studiu, na povědomí o nárocích a obsahu studia teologie a na dosavadní praxi v rámci pastorační či pedagogické činnosti. Je velmi vhodné, aby si uchazeči na přijímací pohovor s sebou vzali písemné doporučení ke studiu vystavené duchovním správcem nebo jiným knězem.

 

Dále upozorňujeme příp. zájemce o prezenční (tzv. denní) i kombinované studium kultury na možnost hlásit se ke studiu tříletého bakalářského oboru Transkulturní komunikace. Obor seznamuje zejména s teorií kultury a s ideovými, náboženskými či etickými východisky možného dialogu napříč hranicemi jednotlivých kultur.

 

Podrobnější informace o tematické náplni oborů či obsahu přijímacího pohovoru rád poskytne sekretář Diecézního teologického institutu Jan Hojda (hojda (zavináč) bihk.czjan.hojda (zavináč) uhk.cz; tel. 737 215 333).

 

 

Kalendárium

Myšlenka pro dnešní den
Nejprve nutno změnit sebe. Pak už zpravidla nebývá nutno měnit nic dalšího.
Mark Twain

 

Kontakt

BISKUPSTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉ

Velké náměstí 35
500 01 Hradec Králové
tel.: +420 495 063 611

fax: +420 495 512 850

 

IČ: 00 44 51 34
DIČ: CZ 00 44 51 34  

číslo účtu: 1006010044/5500

 

Tiskový mluvčí

» Napište nám