Zprávy

Přijímačky na církevní střední školu v Kroměříži

Přijímačky na církevní střední školu v Kroměříži Ještě několik míst zbylo po I. kole přijímaček. Váháte-li kde pokračovat ve studiu, zkuste II. kolo v Kroměříži.

 

"V prvním ročníku se otevírají obory zemědělec – farmář, lesní mechanizátor

a opravář lesnických strojů,“ uvedl ředitel školy Petr Šiška.

 

Přihlášky je třeba odeslat do 18. května a přijímací pohovory se uskuteční 29. května. „Potřebné informace najdou zájemci na našem webu www.sosbosko.cz,“ doplnil ředitel.

 

Škola sídlí v Kroměříži Na Lindovce, kde využije volných prostor na stávající Střední

odborné školy Hotelové a služeb. Cílem školy je umožnit mladým lidem všestranný osobnostní a profesní rozvoj v křesťanském duchu reprezentovaném tradicí katolické církve.

 

Hodnoty, na kterých školu stavíme:

· Víra, odbornost a celkový růst žáků

· Salesiánská výchova založená na preventivním výchovném systému a asistenci

· Rodinné prvky (vzájemná důvěra a otevřenost, pozorný a lidský přístup k žákům, zdravá

náročnost)

· Spoluzodpovědnost a profesionální růst pedagogů

· Spolupráce s rodiči a absolventy školy

· Příjemné a výchovné prostředí

 

Střední odborná škola svatého Jana Boska je zaměřena na lesnické a zemědělské učňovské obory s možností získat maturitní zkoušku.

 

V prvním roce své existence nabídne tyto obory:

· Lesní mechanizátor

· Opravář lesnických strojů

· Zemědělec – farmář

· Zahradník ve třech zaměřeních: zahradník pro pěstování lesa, zahradník pro okrasné

zahradnictví, zahradník se zaměřením na vinohradnictví a vinařství

 

Vyučování škola zahájí 1. září 2018. Škola bude mít vlastní internát a středisko volného času. Výchovu svěří do rukou Salesiánů.

 

Bližší informace o možnostech studia na naší škole poskytneme v průběhu ledna a února 2018. Informace ke škole podá Mgr. Zdislava Vyvozilová, Vedoucí Centra pro školy, Arcibiskupství olomoucké, tel.: 587 402 243, e-mail: vyvozilovaz (zavináč) arcibol.cz.

 

Mons. Antonín Basler

generální vikář a kancléř

Arcibiskupství olomouckého

 

Kalendárium

Myšlenka pro dnešní den

 

Kontakt

BISKUPSTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉ

Velké náměstí 35
500 01 Hradec Králové
tel.: +420 495 063 611

fax: +420 495 512 850

 

IČ: 00 44 51 34
DIČ: CZ 00 44 51 34  

číslo účtu: 1006010044/5500

 

Tiskový mluvčí

» Napište nám