Zprávy

Přijímačky na církevní střední školu v Kroměříži

Přijímačky na církevní střední školu v Kroměříži Ještě několik míst zbylo po I. kole přijímaček. Váháte-li kde pokračovat ve studiu, zkuste II. kolo v Kroměříži.

 

"V prvním ročníku se otevírají obory zemědělec – farmář, lesní mechanizátor

a opravář lesnických strojů,“ uvedl ředitel školy Petr Šiška.

 

Přihlášky je třeba odeslat do 18. května a přijímací pohovory se uskuteční 29. května. „Potřebné informace najdou zájemci na našem webu www.sosbosko.cz,“ doplnil ředitel.

 

Škola sídlí v Kroměříži Na Lindovce, kde využije volných prostor na stávající Střední

odborné školy Hotelové a služeb. Cílem školy je umožnit mladým lidem všestranný osobnostní a profesní rozvoj v křesťanském duchu reprezentovaném tradicí katolické církve.

 

Hodnoty, na kterých školu stavíme:

· Víra, odbornost a celkový růst žáků

· Salesiánská výchova založená na preventivním výchovném systému a asistenci

· Rodinné prvky (vzájemná důvěra a otevřenost, pozorný a lidský přístup k žákům, zdravá

náročnost)

· Spoluzodpovědnost a profesionální růst pedagogů

· Spolupráce s rodiči a absolventy školy

· Příjemné a výchovné prostředí

 

Střední odborná škola svatého Jana Boska je zaměřena na lesnické a zemědělské učňovské obory s možností získat maturitní zkoušku.

 

V prvním roce své existence nabídne tyto obory:

· Lesní mechanizátor

· Opravář lesnických strojů

· Zemědělec – farmář

· Zahradník ve třech zaměřeních: zahradník pro pěstování lesa, zahradník pro okrasné

zahradnictví, zahradník se zaměřením na vinohradnictví a vinařství

 

Vyučování škola zahájí 1. září 2018. Škola bude mít vlastní internát a středisko volného času. Výchovu svěří do rukou Salesiánů.

 

Bližší informace o možnostech studia na naší škole poskytneme v průběhu ledna a února 2018. Informace ke škole podá Mgr. Zdislava Vyvozilová, Vedoucí Centra pro školy, Arcibiskupství olomoucké, tel.: 587 402 243, e-mail: vyvozilovaz (zavináč) arcibol.cz.

 

Mons. Antonín Basler

generální vikář a kancléř

Arcibiskupství olomouckého

 

Kalendárium

Myšlenka pro dnešní den
Nejprve nutno změnit sebe. Pak už zpravidla nebývá nutno měnit nic dalšího.
Mark Twain

 

Kontakt

BISKUPSTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉ

Velké náměstí 35
500 01 Hradec Králové
tel.: +420 495 063 611

fax: +420 495 512 850

 

IČ: 00 44 51 34
DIČ: CZ 00 44 51 34  

číslo účtu: 1006010044/5500

 

Tiskový mluvčí

» Napište nám