Zprávy

Křesťanský bál

Křesťanský bál V řadě plesů a tanečních večerů jednotlivých farností je Křesťanský bál ojedinělým projektem společně pořádaným Římskokatolickou a Českobratrskou evangelickou církví.

 

Pozvánka na letošní již pátý ročník

 

Na začátku bylo velké nadšení, krásná vize a silná nejistota. Do organizace jsme se vrhli ve čtyřech – dvojice katolíků a dvojice evangelíků. Za cíl jsme si vytyčili budování mostů jak mezi církvemi, tak i mezi věřícími a nevěřícími, neformální setkávání a vzájemné poznávání. Zároveň nám leželo na srdci představení křesťanů jako živoucí součásti kultury a života našeho města a posílení pozice křesťanství v naší sekulární společnosti. Posilovala nás morální podpora farářů a přátel nejen v obou farnostech, ale i v managementu Adalbertina a v řadách účinkujících, kteří první ročník výrazně podpořiili promo cenami za své produkce. Hned první ples slavil úspěch a získal si své stálé publikum. Ambiciózní cíle se staly skutečností: Křesťanský bál je navštěvovaný křesťany různých denominací spolu s nevěřícími a všichni společně vytvářejí příjemnou a přátelskou atmosféru jednoho pestrobarevného společenství. Plesu se pravidelně účastní jak mládež (a to zejména z řad studentů Biskupského gymnázia), tak mladá a střední generace představovaná rodiči dětí či studentů různého věku, ale i mladí senioři. Mozaika vzájemně se obohacujících součástí je tvořena nejen věkovými, ale i regionálními skupinami - účastníci Křesťanského bálu se sjíždějí nejen z Hradce Králové, ale i z jeho širšího okolí. Ples má každoročně bohatý doprovodný program, v jehož rámci pravidelně vystupují žáci královéhradeckých ZUŠ a při této příležitosti jsou ZUŠ představeny jako otevřená možnost pro tvůrčí a smysluplné naplnění volného času dětí.

 

A co přinesl čas? S přibývajícími zkušenostmi jsme ples rozšířili i do Malého sálu a nyní tedy nabízíme v obou sálech celovečerní produkci s taneční hudbou i s doprovodným programem. Od čtvrtého ročníku jsme ples obohatili o benefiční činnost – skromný výtěžek minulého plesu byl věnován na podporu činnosti střediska Diakonie ČCE ve Dvoře Králové a zároveň na plese probíhala prodejní výstava výrobků klientů azylového domu Matky Terezy na Pouchově, jejíž výtěžek byl odevzdán Oblastní charitě na podporu tohoto azylového domu. K tomu je třeba dodat, že vlastní výtěžek plesu je vytvořen výhradně prodejem občerstvení, neboť zisk z prodeje lístků právě pokrývá nezbytné výdaje. A co dál? Pro nadcházející pátý ročník chceme objem benefice výrazně rozšířit. Proto jsme oslovili řadu potenciálních sponzorů a již nyní můžeme říci, že díky štědrým sponzorským darům budeme moci podpořit významnou částkou jak Oblastní charitu, tak i královédvorské středisko Diakonie ČCE. Opět počítáme s prodejní výstavou klientů domu Matky Terezy. S radostí dodáváme, že k benefici se připojila i skupina irských tanců Innkeepers, která se představí v předtančení a která se zřekla honoráře za své vystoupení ve prospěch benefiční činnosti Křesťanského bálu. 

 

Na tomto místě chceme poděkovat všem, kdo tento ples podporují  - účastí na benefici, veřejným předprodejem lístků, výrobou a prodejem občerstvení, ale i radou či jakoukoli další pomocí. Jejich podpora nám dává další motivaci a vzpruhu nést ve svém volném čase tento projekt dál. Srdečně zveme všechny čtenáře na pátý ročník Křesťanského bálu v sobotu 13. ledna 2018 od 20 hodin do královéhradeckého Adalbertina k tanci, poslechu i popovídání. Předprodej lístků probíhá v Národní kanceláři Papežských misijních děl na Velkém náměstí vedle kostela P. Marie v době od 9 do 16 hod., v jiné době po dohodě na tel. 604 838 882.

 

Kalendárium

Myšlenka pro dnešní den

 

Kontakt

BISKUPSTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉ

Velké náměstí 35
500 01 Hradec Králové
tel.: +420 495 063 611

fax: +420 495 512 850

 

IČ: 00 44 51 34
DIČ: CZ 00 44 51 34  

číslo účtu: 1006010044/5500

 

Tiskový mluvčí

» Napište nám