Zprávy

Půst - soubor meditací na každý den

Půst - soubor meditací na každý den Kněží a jáhni naší diecéze nám opět pomohou svými texty připravit se v postní době na nejvýznamnější křesťanské svátky liturgického roku.

 

Bratři a sestry v Kristu, milí čtenáři,

půst je obdobím, kdy zvlášť pozorně zkoumáme, jak je na tom naše víra. Podrobujeme ji velké revizi. Ve skutečné a živé víře totiž zdaleka nejde jen o vědomí, že nás stvořil Bůh, ale trvale v ní pečujeme o náš vztah s Ním, o náš vztah ke všem pravdám, jak je shrnuje Krédo.  Vyznání víry není jen výčtem věrouky, ale je rovněž krásnou a bohatou modlitbou. Po staletí ji vyslovují dospělí při křtu, když přijímají víru v Krista, tehdy slova Kréda vyjadřují rozdíl mezi člověkem věřícím a nevěřícím. Ale i později vymezují každému křesťanovi cestu k Pánu. Jsou nám pomůckou pro to, abychom si svou víru uvědomovali, abychom o ní mohli hovořit s druhými, sdílet zkušenosti s Bohem i lidmi. Krédo, které se zaměřuje nejprve na Boha Otce, následně na ústřední tajemství naší víry, Ježíše Krista, dále na působení Ducha svatého ve světě a nakonec na Církev, nás rovněž vede k tomu, abychom vědomě prožívali tajemství Trojice a její lásku k Církvi, v níž se setkává s člověkem.

 

O to více potřebují o jednotlivých verších Kréda meditovat kněží, zasvěcené osoby a další hlasatelé Božího slova. Brožurka, která se Vám dostává do rukou, je výsledkem právě takových úvah, jimiž Krédo v modlitbě inspirovalo kněze a jáhny královéhradecké diecéze. Děkuji všem autorům, že se rozhodli o tyto úvahy podělit se se čtenáři, svou zkušenost víry sdílet slovy, ke kterým je na- vedlo Krédo. Do nadcházející postní doby Vám všem přeji, aby vyznání víry rezonovalo ve Vašem srdci, aby stále oživovalo Váš vztah k trojjedinému Bohu, k Otci, Synu i Duchu Svatému, a také k Církvi, která je spolehlivým a trvalým místem setkání s Ním. Nechť Vás víra, již společně vyznáváme, vede k hlubší lítosti nad hříchy, k pokání a k opravdové nápravě života.

 

S tímto přáním Vám ze srdce žehnám od katedrály Svatého Ducha!

 

Váš biskup

+Jan

 

Brožuru žádejte na svých farních úřadech.

 

Kalendárium

Myšlenka pro dnešní den
Má-li člověk v srdci pokoj a lásku, jeho úsměv bude mít sílu prorážející ledy.
Vojtěch Kodet

 

Kontakt

BISKUPSTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉ

Velké náměstí 35
500 01 Hradec Králové
tel.: +420 495 063 611

fax: +420 495 512 850

 

IČ: 00 44 51 34
DIČ: CZ 00 44 51 34  

číslo účtu: 1006010044/5500

 

Tiskový mluvčí

» Napište nám