Zprávy

Půst - soubor meditací na každý den

Půst - soubor meditací na každý den Kněží a jáhni naší diecéze nám opět pomohou svými texty připravit se v postní době na nejvýznamnější křesťanské svátky liturgického roku.

 

Bratři a sestry v Kristu, milí čtenáři,

půst je obdobím, kdy zvlášť pozorně zkoumáme, jak je na tom naše víra. Podrobujeme ji velké revizi. Ve skutečné a živé víře totiž zdaleka nejde jen o vědomí, že nás stvořil Bůh, ale trvale v ní pečujeme o náš vztah s Ním, o náš vztah ke všem pravdám, jak je shrnuje Krédo.  Vyznání víry není jen výčtem věrouky, ale je rovněž krásnou a bohatou modlitbou. Po staletí ji vyslovují dospělí při křtu, když přijímají víru v Krista, tehdy slova Kréda vyjadřují rozdíl mezi člověkem věřícím a nevěřícím. Ale i později vymezují každému křesťanovi cestu k Pánu. Jsou nám pomůckou pro to, abychom si svou víru uvědomovali, abychom o ní mohli hovořit s druhými, sdílet zkušenosti s Bohem i lidmi. Krédo, které se zaměřuje nejprve na Boha Otce, následně na ústřední tajemství naší víry, Ježíše Krista, dále na působení Ducha svatého ve světě a nakonec na Církev, nás rovněž vede k tomu, abychom vědomě prožívali tajemství Trojice a její lásku k Církvi, v níž se setkává s člověkem.

 

O to více potřebují o jednotlivých verších Kréda meditovat kněží, zasvěcené osoby a další hlasatelé Božího slova. Brožurka, která se Vám dostává do rukou, je výsledkem právě takových úvah, jimiž Krédo v modlitbě inspirovalo kněze a jáhny královéhradecké diecéze. Děkuji všem autorům, že se rozhodli o tyto úvahy podělit se se čtenáři, svou zkušenost víry sdílet slovy, ke kterým je na- vedlo Krédo. Do nadcházející postní doby Vám všem přeji, aby vyznání víry rezonovalo ve Vašem srdci, aby stále oživovalo Váš vztah k trojjedinému Bohu, k Otci, Synu i Duchu Svatému, a také k Církvi, která je spolehlivým a trvalým místem setkání s Ním. Nechť Vás víra, již společně vyznáváme, vede k hlubší lítosti nad hříchy, k pokání a k opravdové nápravě života.

 

S tímto přáním Vám ze srdce žehnám od katedrály Svatého Ducha!

 

Váš biskup

+Jan

 

Brožuru žádejte na svých farních úřadech.

 

Kalendárium

Myšlenka pro dnešní den
Nejprve nutno změnit sebe. Pak už zpravidla nebývá nutno měnit nic dalšího.
Mark Twain

 

Kontakt

BISKUPSTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉ

Velké náměstí 35
500 01 Hradec Králové
tel.: +420 495 063 611

fax: +420 495 512 850

 

IČ: 00 44 51 34
DIČ: CZ 00 44 51 34  

číslo účtu: 1006010044/5500

 

Tiskový mluvčí

» Napište nám