Zprávy

Biskup Jan zahájil konferenci Venkov 2017

Biskup Jan zahájil konferenci Venkov 2017 Výkladní skříní Královéhradecké diecéze a Pardubického kraje se na 9. Národní konferenci Venkov 2017 v Golf resortu pod Kunětickou horou, stalo Sdružení Neratov.

 

Bylo prezentováno jako úspěšný sociální projekt, který se zdál být na svém počátku pouhým bláznovstvím. Letošní plenární zasedání tzv. venkovského parlamentu (1.-3.11.) se neslo v duchu motta Spojujeme venkov. Před zcela naplněným sálem, za přítomnosti ministra zemědělství Mariána Jurečky, hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického, senátorů a dalších významných hostů, zahájil konferenci svým příspěvkem o duchovním rozměru venkova královéhradecký biskup Jan Vokál, který mimo jiné řekl: “Je důležité, aby venkov zůstal duchovně zdravý, funkční, fungující a soudržný. Je třeba mu vracet jeho původní smysl. Královéhradecká diecéze je svojí povahou, mimo dvou velkých měst Hradce Králové a Pardubic, ryze venkovská. V pohraničí lze dosud vidět devastaci venkova, kterou prošel. Zmizely prodejny, hostince, kostely jsou ve špatném stavu, neslaví se svátky. Avšak díky jednotlivcům a různým spolkům se postupně i tyto oblasti postupně uzdravují.“

 

Královéhradecký biskup poukázal na to, že obnova venkova se děje nejen skrze pomoc státu a krajů, ale především díky každodenním drobným aktivitám lidí, kteří na vesnicích žijí a pracují, a tím přetváří celou společnost. Zdůraznil také, že toto úsilí musí vycházet z rodin správnou výchovou dětí a z fungujících mezigeneračních vztahů tak často připomínaných papežem Františkem, a musí pokračovat dále přes zdravé sousedské vztahy a farní společenství. Jak biskup Jan rovněž řekl, jedním z výstavních příkladů, jak může úsilí pracovitých lidí proměnit charakter celé obce, je působení Sdružení Neratov. Neratov se stal místem, kam jezdí i odborníci ze západní Evropy, aby se nechali inspirovat a poučit, jak může vypadat sociální podnikání, ale i láska a péče k místu a lidem, které tento pojem dalece přesahují. „Venkov vždy tvořil, tvoří a bude tvořit kořeny naší společnosti. Vždy ji bude formovat a utvářet. Kdo nepochopí venkov, zřejmě nepochopí, jak se dnes žije v českých zemích. Nemůžeme zpochybnit nebo vyměnit naše vlastní kořeny, můžeme ovlivnit pouze to, jak tyto naše kořeny budou celou společnost vyživovat, spojovat a zajišťovat její bezpečí. Skrze venkov můžeme celé společnosti vrátit naději“, uzavřel své vystoupení biskup Jan, na něhož posléze navázal Antonín Nekvinda, finanční ředitel neratovského sdružení. Ten přítomným alespoň v základních rysech představil historii pohraničního poutního místa a Neratova, odsouzených k zániku a doslova zázračně vzkříšených k novému a bohatému životu, ovlivňující celý region. Jestliže byly příspěvky ostatních přednášejících na konferenci Venkov 2017 plné nudných čísel a statistik, tak téma Neratov přineslo do sálu opět pozornost, zájem a pocit lidské sounáležitosti. Neratov je zkrátka symbolem života!

 

Kalendárium

Myšlenka pro dnešní den
Nejdůležitější součástí našeho zavazadla je radostné srdce.
H. Löns

 

Kontakt

BISKUPSTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉ

Velké náměstí 35
500 01 Hradec Králové
tel.: +420 495 063 611

fax: +420 495 512 850

 

IČ: 00 44 51 34
DIČ: CZ 00 44 51 34  

číslo účtu: 1006010044/5500

 

Tiskový mluvčí

» Napište nám