Zprávy

Chystá se sbírka na církevní školství

Chystá se sbírka na církevní školství Školní rok v církevních školách Královéhradecké diecéze zahajují tradičně bohoslužby za přítomnosti biskupů a biskupských vikářů.

 

Diecézní biskup Jan Vokál bude 4. září v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Hradci Králové celebrovat mši svatou pro Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína. Na pomocného biskupa Josefa Kajneka se zase v katedrále sv. Ducha mohou těšit žáci ZŠ Jana Pavla II. 

 

Královéhradecké souškolí zahrnující doposud MŠ, ZŠ a gymnázium se od září rozroste o další součást, a to o základní uměleckou školu, která nabídne žákům vzdělávání ve výtvarném oboru a v hudebním oboru výuku zpěvu a hry na hudební nástroje včetně varhan. Zajímavostí je, že ačkoliv povolení z ministerstva školství přišlo teprve v květnu, již nyní je kapacita nové ZUŠky téměř naplněna.

 

Kromě hradeckých škol se v září usadí do lavic žáci Církevní základní školy v Borohrádku a také studenti Církevního gymnázia v Kutné Hoře, kteří prožijí slavnostní zahájení spolu s dětmi z církevní mateřské školy sv. Jakuba zřizované místní farností, či studenti z církevního gymnázia ve Skutči, které zřizuje Suverénní řád Maltézských rytířů.

 

Biskupský vikář pro církevní školství P. Karel Moravec se při této příležitosti obrací na všechny věřící: „Je pro nás velkou výzvou a příležitostí podílet se na vzdělání více než 1400 dětí a mladých lidí, obzvláště v situaci, kdy většina z nich nepochází z křesťanských rodin. To, že rodiče svěřují své potomky do péče církevních institucí, znamená, že hledají a doufají najít něco, co v ostatních školách nenaleznou. Nejen kvalitní vzdělání (které by mělo být na každé škole samozřejmostí), ale také bezpečné prostředí, pěkné mezilidské vztahy, všestranný rozvoj, včetně morální a duchovní stránky osobnosti.

 

Mnozí z těchto žáků a studentů se v církevních školách poprvé potkávají s církví reprezentovanou konkrétními lidmi, s vírou jako plnohodnotným způsobem života. V dnešní, hodnotově velmi rozkolísané době mohou být církevní školy jakýmsi majákem, který ukazuje směr.

 

Každoročně stoupající zájem o umístění dětí v našich školách je důkazem, že jsou širokou veřejností považovány za důvěryhodné instituce, které se o své žáky a studenty dokáží dobře postarat, a je pro nás velkým závazkem v této naší práci kvalitně pokračovat.

 

Touto cestou chceme poděkovat všem, kdo přispěli do loňské sbírky, jejíž výnos činil celkem 817.264,-Kč. Z této částky bylo mezi jednotlivé školy v diecézi rozděleno 474.013,-Kč, z nichž bylo financováno např. pořízení nových učebnic a moderních výukových pomůcek, sportovní vybavení, nový nábytek do odborných učeben, provoz školního mikrobusu, dofinancování mzdy asistenta pedagoga pro handicapované děti. Zbývající finance použilo Biskupství královéhradecké na nezbytné opravy a údržbu školních budov, které jsou v jeho majetku.

 

Letošní sbírka na školství se bude konat v neděli 17. září. Podporu církevního školství však můžete vyjádřit nejen Vaším finančním příspěvkem do sbírky, ale také například propagací církevních škol ve vašem okolí a v neposlední řadě také modlitbou, aby se církevním školám dařilo naplňovat jejich poslání v současné společnosti.

 

Kalendárium

Myšlenka pro dnešní den

 

Kontakt

BISKUPSTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉ

Velké náměstí 35
500 01 Hradec Králové
tel.: +420 495 063 611

fax: +420 495 512 850

 

IČ: 00 44 51 34
DIČ: CZ 00 44 51 34  

číslo účtu: 1006010044/5500

 

Tiskový mluvčí

» Napište nám