Zprávy

Liturgické drama podle středověké předlohy

Liturgické drama podle středověké předlohy V rámci projektu Týden otevřených kostelů můžete v kapli sv. Klimenta v sobotu 27. 5 od 18:00 hod. navštívit liturgické drama Zjevení v Emauzích.

 

Právě tématika putování učedníků a jejich setkání, prozření a obrácení nachází své místo ve hře Zjevení v Emauzích. Příběh se vypráví na podkladě Lukášova a Janova evangelia. V liturgickém slavení je tematika ukotvena v prvním týdnu po Velikonocích, tj. ve velikonočním oktávu. Jako konkrétní pramen nám posloužil rukopis z francouzského kláštera Fleury z konce 12. Století. Hra obsahuje poměrně detailní pokyny z hlediska způsobu provádění, jako informace o choreografii, kostýmech, zařazení v rámci officia. Hra se odehrávala v rámci večerních hodinek (nešpor) v úterý oktávu velikonočního. Proto je rovněž v našem ztvárnění pojata jako součást širšího celku, tj. velikonočních nešpor.

 

Drama obsahuje tři scény: setkání dvou učedníků s neznámým poutníkem v Emauzích/apoštolové ve večeřadle a scéna s nevěřícím Tomášem. V samém závěru hry jsou všichni konfrontování s radostnou zprávou o zjeveném Kristu, když ho apoštolové přivádějí ve svém středu mezi shromážděný lid.

 

Celé vystoupení zakončuje slavnostní zpěv Magnificat, kterým se večerní chvály přirozeně uzavírají.

 

Schola cantus gregoriani - interpret

Svým pojetím navazuje na starobylou tradici jednohlasého gregoriánského chorálu, tj. vlastního zpěvu římsko-katolické církve. Od počátku se jedná o sbor liturgický: zpívá latinské mše a nešpory v Hradci Králové. Schola do svého repertoáru řadí i rané formy vícehlasu jakož i vokální polyfonii. Kromě liturgie schola vystupuje i koncertně (pravidelné recitály v HK (od 2014), festival Z.Pololáníka Česká Třebová (2015), festival Theatrum Kuks (2016), festival duchovní hudby ve Filipově-Jiříkově (2016) aj.). Vedoucím souboru je Jan Lorenc, který vystudoval gregoriánský chorál pařížské Ecole du choeur grégorien de Paris.

 

Kalendárium

Myšlenka pro dnešní den

 

Kontakt

BISKUPSTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉ

Velké náměstí 35
500 01 Hradec Králové
tel.: +420 495 063 611

fax: +420 495 512 850

 

IČ: 00 44 51 34
DIČ: CZ 00 44 51 34  

číslo účtu: 1006010044/5500

 

Tiskový mluvčí

» Napište nám