Zprávy

Víkend dobrého pastýře ve Vrchlabí

Víkend dobrého pastýře ve Vrchlabí Hradečtí bohoslovci poznávali chod a spravování farnosti.

 

V rámci neděle dobrého pastýře, kdy všichni bohoslovci pražského semináře navštěvují farnosti svých diecézí, kde se seznamují s jejich praktickým chodem, dva hradečtí bohoslovci (Jakub Brabenec a Jirka Ondruš) vyrazili do farnosti Vrchlabí, kterou spravuje P. Jiří Šlégr. Jejich návštěva začala mší svatou v místním kostele sv. Vavřince. Na závěr bohoslužby následovala jimi připravená adorace na téma Ježíše Krista - dobrého pastýře, které se zúčastnila i mládež. Po společné adoraci se bohoslovci setkali právě s mládeží na „Večeru pro mladé“, kde byli asi dvacítkou přítomných dotazováni na jejich život a cestu do semináře. Celý večer byl naplněn srdečnou otevřeností. Setkání končilo půl hodiny před půlnocí společnou modlitbou.

 

Následující den uvedla také modlitba. Hned po snídani bohoslovci ochotně přiložili ruku k dílu, když pomáhali sestavovat část vestavné kuchyňky pro farní klubovnu. Po montážním dopoledni, které bylo též dobrou formační praktickou přípravou, se ve farním kostele uskutečnilo již čtrnácté tradiční každoroční setkání motorkářů, kteří si na zahájení motorkářské sezóny přijeli do Vrchlabí pro požehnání od otce Jiřího a dvou husitských duchovních. Bohoslovci Jakub a Jirka byli udiveni, jaký zájem byl o požehnání motorkářů a jejich vozidel. Toto setkání bylo pro oba seminaristy přínosné nejen v rámci ekumenické spolupráce, ale i dobré preevangelizace více než 2 000 lidí, kteří by pravděpodobně do kostela běžně jinak nepřišli. Na zbytek odpoledne vzal P. Šlégr Jakuba a Jirku na výlet do hor, aby poznali i přírodní krásy, které okolí farnosti Vrchlabí nabízí. Sobotní večer pak zakončili společnou modlitbou ve farní kapli.

 

V neděli Dobrého pastýře se bohoslovci aktivně zapojili do liturgie, když byli na všech třech bohoslužbách, které se konaly ve Vrchlabí, Dolním Dvoře a Špindlerově Mlýně. Když během májových pobožností zaznívala z úst seminaristů modlitba růžence či přednes litanií, mohli přítomní prožít důležité spojení s nebeskou matkou Marií. Na konci každé mše svaté se seminaristé představili farníkům, s nimiž se i osobně setkali, pozdravili a vyjádřili dík za přijetí a modlitby, kterými je provázejí na cestě ke kněžství. Protože si během nedělní snídaně bohoslovci zpívali krásný nápěv velikonočního aleluja, popřál jim otec Jiří spolu s farníky do jejich dalšího života, aby si dokázali vždy a za každé situace takto zpívat a chválit Pána.

 

Závěr návštěvy vrchlabské farnosti byl věnován prohlídce špindlerovského duchovního centra Eljon, které slouží pro duchovní obnovy a rekreaci. Do pražského semináře si seminaristé odvážejí nejen spoustu krásných vzpomínek na tento víkend, ale i radost z navázaných vztahů s vědomím, že na vrchlabské faře mají kdykoliv dveře s láskou otevřené.

 

Kalendárium

Myšlenka pro dnešní den
Nad všemi mlhami našeho života svítí světlo Ježíšovy neochvějné lásky a věrnosti.
Vojtěch Kodet

 

Kontakt

BISKUPSTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉ

Velké náměstí 35
500 01 Hradec Králové
tel.: +420 495 063 611

fax: +420 495 512 850

 

IČ: 00 44 51 34
DIČ: CZ 00 44 51 34  

číslo účtu: 1006010044/5500

 

Tiskový mluvčí

» Napište nám