Zprávy

Missa chrismatis

Missa chrismatis Tak jako každý rok na Zelený čtvrtek, i letos utvořili kněží se svým diecézním biskupem Janem Vokálem společenství kolem obětního stolu.

 

V katedrále Sv. Ducha v Hradci Králové proběhla dopoledne bohoslužba, při které byly posvěceny oleje, které si kněží následně, po obnovení svých kněžských slibů, odvezli do svých farností, aby je mohli opět až do Velikonoc 2018 používat při udílení svátostí.

 

Biskup Jan ve své promluvě zmínil, že dnešní den je zdrojem síly, kterou budou všichni kněží o největších křesťanských svátcích potřebovat. Ve své katechezi se dále věnoval olejům, které následně posvětil: "Olej je hmatatelný, materiální aspekt Božího působení." Dále řekl, že řecký základ slova olej znamená milosrdenství. A opíraje se o slova emeritního papeže Benedikta XVI., zdůraznil biskup Jan Vokál, že kněží jsou přímými Božími prostředníky, ne zdroji: "Pán používá kněžská hořící srdce." A následně uvedl, že Benedikt XVI. si ve svém díle všímá způsobu oznámení konce potopy světa - holubice přinesla olivovou ratolest, kdy olivy jsou zdrojem oleje, a že Kristus přišel pomazán olejem stejně, jako jsou olejem při svěcení pomazáni kněží. Olej je tedy tajemným propojením mezi kněžstvím Kristovým a kněžstvím ostatních kněží. 

 

 

Kalendárium

Myšlenka pro dnešní den

 

Kontakt

BISKUPSTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉ

Velké náměstí 35
500 01 Hradec Králové
tel.: +420 495 063 611

fax: +420 495 512 850

 

IČ: 00 44 51 34
DIČ: CZ 00 44 51 34  

číslo účtu: 1006010044/5500

 

Tiskový mluvčí

» Napište nám