Zprávy

Konkurz na ředitele gymnázia ve Skutči

Konkurz na ředitele gymnázia ve Skutči Gymnázium Suverénního řádu maltézských rytířů ve Skutči vyhlašuje konkurzní řízení na vedoucí pracovní pozici ředitele/ky.

 

Předpokládaný nástup do funkce od 1. 8. 2017.

 

 

Požadavky:

 • vzdělání a pedagogická praxe nutná k výkonu funkce ředitele školy podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, v platném znění
 • znalost problematiky řízení školství a školských předpisů
 • organizační a řídící schopnosti
 • osobní zakotvenost v prostředí katolické církve

 

K přihlášce přiložte:

 • návrh koncepce rozvoje školy a školských zařízení, jejichž činnost vykonává uvedená školská právnická osoba v rozsahu max. 4 normostran
 • kopie dokladů o dosaženém vzdělání a praxi
 • podrobný životopis obsahující přehled dosavadní praxe s přesným časovým vymezením
 • profesní portfolio nebo jeho ukázku (volitelně)
 • výpis z rejstříku trestů
 • potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu dané funkce
 • písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely výběrového řízení ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění

 

 

Přihlášky zasílejte do 21. dubna 2017 na adresu:

Suverénní řád maltézských rytířů – České velkopřevorství, Velkopřevorské náměstí 4,

Praha 1 - Malá Strana, 11800. Obálku označte heslem „Konkurz Skuteč – neotevírat“.

Zadavatel si vyhrazuje právo prodloužit konkurzní řízení, případně neobsadit vedoucí pracovní místo, nebo rozhodnout jiným způsobem, pokud uchazeči nenaplní očekávání zřizovatele.

 

Kalendárium

Myšlenka pro dnešní den
Nad všemi mlhami našeho života svítí světlo Ježíšovy neochvějné lásky a věrnosti.
Vojtěch Kodet

 

Kontakt

BISKUPSTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉ

Velké náměstí 35
500 01 Hradec Králové
tel.: +420 495 063 611

fax: +420 495 512 850

 

IČ: 00 44 51 34
DIČ: CZ 00 44 51 34  

číslo účtu: 1006010044/5500

 

Tiskový mluvčí

» Napište nám