Zprávy

Konkurz na ředitele gymnázia ve Skutči

Konkurz na ředitele gymnázia ve Skutči Gymnázium Suverénního řádu maltézských rytířů ve Skutči vyhlašuje konkurzní řízení na vedoucí pracovní pozici ředitele/ky.

 

Předpokládaný nástup do funkce od 1. 8. 2017.

 

 

Požadavky:

 • vzdělání a pedagogická praxe nutná k výkonu funkce ředitele školy podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, v platném znění
 • znalost problematiky řízení školství a školských předpisů
 • organizační a řídící schopnosti
 • osobní zakotvenost v prostředí katolické církve

 

K přihlášce přiložte:

 • návrh koncepce rozvoje školy a školských zařízení, jejichž činnost vykonává uvedená školská právnická osoba v rozsahu max. 4 normostran
 • kopie dokladů o dosaženém vzdělání a praxi
 • podrobný životopis obsahující přehled dosavadní praxe s přesným časovým vymezením
 • profesní portfolio nebo jeho ukázku (volitelně)
 • výpis z rejstříku trestů
 • potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu dané funkce
 • písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely výběrového řízení ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění

 

 

Přihlášky zasílejte do 21. dubna 2017 na adresu:

Suverénní řád maltézských rytířů – České velkopřevorství, Velkopřevorské náměstí 4,

Praha 1 - Malá Strana, 11800. Obálku označte heslem „Konkurz Skuteč – neotevírat“.

Zadavatel si vyhrazuje právo prodloužit konkurzní řízení, případně neobsadit vedoucí pracovní místo, nebo rozhodnout jiným způsobem, pokud uchazeči nenaplní očekávání zřizovatele.

 

Kalendárium

Myšlenka pro dnešní den
Život je čistý plamen a náš život je neviditelné slunce v nás.
Sir Thomas Brown

 

Kontakt

BISKUPSTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉ

Velké náměstí 35
500 01 Hradec Králové
tel.: +420 495 063 611

fax: +420 495 512 850

 

IČ: 00 44 51 34
DIČ: CZ 00 44 51 34  

číslo účtu: 1006010044/5500

 

Tiskový mluvčí

» Napište nám