Zprávy

Výzva k podání přihlášek do kněžského semináře

Výzva k podání přihlášek do kněžského semináře Muži, kteří vnímají povolání ke kněžství, mohou podat přihlášku do kněžského semináře prostřednictvím duchovního správce své farnosti.

 

Formulář přihlášky je k dispozici na webových
stránkách biskupství http://www.bihk.cz/ke-stazeni/kancler-a-administrativni-odbor/formulareobecne.
 
S vyplněnou přihláškou je třeba předložit následující potřebné doklady:
1. rodný list;
2. potvrzení o křtu;
3. potvrzení o biřmování;
4. potvrzení o církevním sňatku rodičů;
5. životopis žadatele s fotografií formátu na OP;
6. maturitní vysvědčení (pokud žadatel nematuruje letos);
7. lékařské vysvědčení (o schopnosti studia na VŠ).
 
Pro školní rok 2017/2018 je třeba odevzdat přihlášku včetně výše uvedených dokladů do 31. března 2018 na biskupství prostřednictvím duchovního správce, který připojí své testimonium o uchazeči. Po té bude duchovním správcem představen diecéznímu biskupovi. Přijímací řízení, jehož termín bude uchazečům včas oznámen, se bude konat na biskupství. Další informace o studiu bohosloví můžete nalézt na internetových stránkách kněžských seminářů
v Praze www.arcs.cuni.cz nebo v Olomouci www.knezskyseminar.cz.
 

Kalendárium

Myšlenka pro dnešní den
Kdo jednou našel sám sebe, nemůže už nikdy na tomto světě ztratit.
Stefan Zweig

 

Kontakt

BISKUPSTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉ

Velké náměstí 35
500 01 Hradec Králové
tel.: +420 495 063 611

fax: +420 495 512 850

 

IČ: 00 44 51 34
DIČ: CZ 00 44 51 34  

číslo účtu: 1006010044/5500

 

Tiskový mluvčí

» Napište nám