Zprávy

Výzva k podání přihlášek do kněžského semináře

Výzva k podání přihlášek do kněžského semináře Muži, kteří vnímají povolání ke kněžství, mohou podat přihlášku do kněžského semináře prostřednictvím duchovního správce své farnosti.

 

Formulář přihlášky je k dispozici na webových
stránkách biskupství http://www.bihk.cz/ke-stazeni/kancler-a-administrativni-odbor/formulareobecne.
 
S vyplněnou přihláškou je třeba předložit následující potřebné doklady:
1. rodný list;
2. potvrzení o křtu;
3. potvrzení o biřmování;
4. potvrzení o církevním sňatku rodičů;
5. životopis žadatele s fotografií formátu na OP;
6. maturitní vysvědčení (pokud žadatel nematuruje letos);
7. lékařské vysvědčení (o schopnosti studia na VŠ).
 
Pro školní rok 2017/2018 je třeba odevzdat přihlášku včetně výše uvedených dokladů do 31. března 2018 na biskupství prostřednictvím duchovního správce, který připojí své testimonium o uchazeči. Po té bude duchovním správcem představen diecéznímu biskupovi. Přijímací řízení, jehož termín bude uchazečům včas oznámen, se bude konat na biskupství. Další informace o studiu bohosloví můžete nalézt na internetových stránkách kněžských seminářů
v Praze www.arcs.cuni.cz nebo v Olomouci www.knezskyseminar.cz.
 

Kalendárium

Myšlenka pro dnešní den
Nad všemi mlhami našeho života svítí světlo Ježíšovy neochvějné lásky a věrnosti.
Vojtěch Kodet

 

Kontakt

BISKUPSTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉ

Velké náměstí 35
500 01 Hradec Králové
tel.: +420 495 063 611

fax: +420 495 512 850

 

IČ: 00 44 51 34
DIČ: CZ 00 44 51 34  

číslo účtu: 1006010044/5500

 

Tiskový mluvčí

» Napište nám