Zprávy

Ve Svatém roce milosrdenství lze získat odpustky

Ve Svatém roce milosrdenství lze získat odpustky Svatý rok milosrdenství se může stát příležitostí k setkání člověka s Božím milosrdenstvím. Je to šance k získávání odpustků pro sebe nebo pro duše zemřelých.

 

Odpustky vázané na Svaté brány

Papež František uvádí běžné podmínky pro získání odpustků, které známe např. z modliteb za zemřelé, ale připojuje ještě další podmínky.

·         vykonat svátost smíření 

·         účastnit se mše svaté a přijmout svaté přijímání 

·         pomodlit se za Svatého otce a na jeho úmysly, které nosí ve svém srdci pro dobro církve a celého světa (např. Otče náš a Zdrávas Maria) - tyto tři výše uvedené podmínky lze vykonat řadu dní před tím či po tom, kdy je vykonán předepsaný odpustkový úkon, nicméně je vhodné, aby svaté přijímání a modlitba na úmysl nejvyššího velekněze byly vykonány v tentýž den jako odpustkový úkon 

·         na daném místě se pomodlit modlitbu Otče náš a Vyznání víry

 

Papež ale do podmínek vložil ještě další dva body:

·         jako projev své hluboké touhy po skutečném obrácení vykonat krátkou pouť ke Svaté bráně (podle fyzických možností každého člověka)

·         zamyšlení či rozjímání na téma milosrdenství

 

Odpustky vázané na skutky milosrdenství

Svatý otec ale touží rozšířit možnost získat odpustky i na další okamžiky našeho života. Proto je možné získat odpustky Svatého roku také při konání skutků milosrdenství! Papež ve svém dopisu Rino Fisichellovi píše: "Prosil jsem, aby církev v tomto Roce milosrdenství znovu objevila bohatství skryté ve skutcích duchovního i tělesného milosrdenství. Zkušenost s milosrdenstvím lze totiž nejlépe poznat právě prostřednictvím konkrétních projevů, jak nás to učil i Ježíš. Vždy, když některý věřící osobně vykoná jeden či více z těchto skutků, bezpochyby tak získá i odpustky spojené s tímto Svatým rokem."

Mezi skutky tělesného milosrdenství se především počítá: 

·         dát najíst tomu, kdo má hlad 

·         napít tomu, kdo trpí žízní

·         hostit toho, kdo nemá střechu nad hlavou

·         obléci ty, kdo nemají, co na sebe

·         navštěvovat nemocné a vězněné

·         pohřbívat mrtvé

·         tradičně se také připojuje osvobozovat zajaté

 

A ke skutkům duchovního milosrdenství počítáme:

·         učit nevědomé

·         radit především pochybujícím

·         těšit zarmoucené

·         posilovat klesající či napomínat hřešící

·         trpělivě vše snášet

·         odpouštět ubližujícím

·         modlit se za živé i za mrtvé

 

Více to popisuje Katechismus katolické církve v článku 2447: "Skutky milosrdenství jsou činy lásky, kterými pomáháme svému bližnímu v jeho tělesných nebo duchovních potřebách. Učit, radit, těšit, posilovat — to jsou skutky duchovního milosrdenství, stejně jako odpouštět a trpělivě vše snášet. Skutky tělesného milosrdenství spočívají obzvláště v tom, že dáváme najíst tomu, kdo má hlad, že hostíme toho, kdo nemá střechu nad hlavou, že odíváme toho, kdo nemá co na sebe, že navštěvujeme nemocné a vězněné, že pohřbíváme zesnulé. Dávat almužnu chudým je mezi těmito skutky jedno z hlavních svědectví bratrské lásky; je to také úkon spravedlnosti, který se líbí Bohu: "Kdo má dvoje šaty, ať se rozdělí s tím, kdo nemá žádné. A kdo má něco k jídlu, ať jedná stejně"(Lk 3,11). "Raději dejte to, co je v mísách, jako almužnu a pak vám bude všechno čisté"(Lk 11,41). "Když bratr nebo sestra nebudou mít do čeho se obléci a budou mít nedostatek denní obživy, a někdo z vás jim řekne: ‘Tak s Pánem Bohem! Zahřejte se a najezte se’ — ale nedáte jim, co potřebují pro své tělo, co je (jim) to platné?" (Jak 2,15-16)." (zdroj: cirkev.cz)

 

Kalendárium

Myšlenka pro dnešní den

 

Kontakt

BISKUPSTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉ

Velké náměstí 35
500 01 Hradec Králové
tel.: +420 495 063 611

fax: +420 495 512 850

 

IČ: 00 44 51 34
DIČ: CZ 00 44 51 34  

číslo účtu: 1006010044/5500

 

Tiskový mluvčí

» Napište nám