Zprávy

Galerie: Senioři se modlili za mír ve světě

Galerie: Senioři se modlili za mír ve světě Hradec Králové hostil Diecézní setkání seniorů. Po jedenácté. Přijelo na něj přes sto účastníků.

 

Prostory kostela Nanebevzetí Panny Marie a sousedního Nového Adalbertina na Velkém náměstí v Hradci Králové se v sobotu 20. června zaplnily seniory nejen z východních Čech. Ústřední myšlenkou jejich setkání byla Kristova slova z kázání na Hoře Blaze těm, kteří jsou tvůrci pokoje. Senioři proto společně se světícím biskupem Josefem Kajnekem při hlavní mši svaté vyprošovali spravedlivý pokoj ve světě, prosili za ukončení stávajících válečných konfliktů a za trpící obyvatelstvo zemí, kde se válčí.

 

"Na setkání jezdím již mnoho let. A právě ve společných modlitbách vidím jeho velký smysl. Měli jsme možnost si nejenom vyslechnout zajímavé přednášky, ale také se sami angažovat. Věřím, že naše prosby budou vyslyšeny a že se k našemu úsilí ještě připojí další lidi dobré vůle," svěřila se s dojmy Anna Matoušková z Litomyšle.

 

Jako zlatá nit se hlavním programem vinuly pojmy mír, pokoj a bezpečnost v Evropě. Senioři o nich vyslechli dvě přednášky – biskupského vikáře pro pastoraci P. Jana Linharta a europoslance Tomáše Zdechovského. "P. Linhart na příkladech z dějin demonstroval stěžejní myšlenku své přednášky, že chceme-li mír, musíme především věrně žít svoji víru, modlit se, důvěřovat Bohu a žít ve vzájemném i vnitřním pokoji, protože žádné smlouvy, pakty ani politická jednání jej nemohou zajistit tak, jako pokorná modlitba pokojného člověka, která má nesmírnou sílu a svolává skutečný pokoj Kristův," řekla Veronika Čepelková, vedoucí pořádajícího Diecézního centra pro seniory a doplnila, že europoslanec Zdechovský jako nebezpečí pro bezpečnost v Evropě označil její vnitřní odklon od tradičních hodnot a víry, neschopnost reprodukovat své obyvatelstvo a jeho doplnění imigranty ze zemí chudých či postižených válkou, kteří často nepřijímají naši kulturu a způsob života.

 

Přednášky získaly mezi účastníky setkání velký ohlas. "Oslovila mě především přednáška P. Linharta. Chceme aplikovat v praxi Kristův příkaz o šíření vnitřního pokoje a přesně o tom P. Linhart hovořil," sdělil Karel Voplakal z Prahy.

 

Diecézní setkání seniorů skončilo benefičním koncertem, jehož výtěžek putuje na podporu humanitárních charitních projektů v Sýrii. (peš)

 

Fotogalerie

 

Kalendárium

Myšlenka pro dnešní den

 

Kontakt

BISKUPSTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉ

Velké náměstí 35
500 01 Hradec Králové
tel.: +420 495 063 611

fax: +420 495 512 850

 

IČ: 00 44 51 34
DIČ: CZ 00 44 51 34  

číslo účtu: 1006010044/5500

 

Tiskový mluvčí

» Napište nám