Zprávy

Místa pro získání odpustků

Místa pro získání odpustků Prožíváme Rok zasvěceného života. Při té příležitosti určil biskup Jan Vokál posvátná místa v královéhradecké diecézi, kde můžete získat plnomocné odpustky.
 
Od 30. listopadu 2014 do 2. února 2016 probíhá v celé církvi Rok zasvěceného života, který vyhlásil papež František. Apoštolská penitenciárie vydala dekret, který stanovuje, co je potřeba vykonat pro získání darů odpustků u této příležitosti, a uděluje plnomocné odpustky za obvyklých podmínek (svátostná zpověď, přijímání
eucharistie a modlitba na úmysl Svatého otce) všem, kteří se budou "opravdově kát a budou vedeni duchem lásky."
 
V královéhradecké diecézi proto biskup Jan Vokál ustanovil následující posvátná místa, na kterých lze získat dne 15. a 16. srpna, 29. srpna 2015 a 2. února 2016 (tj. ve dnech věnovaných v diecézi zasvěcenému životu a při diecézních slaveních vyhlášených u příležitosti Roku zasvěceného života) za podmínek daných dekretemplnomocné odpustky:
 • katedrála Svatého Ducha v Hradci Králové
 • poutní a rektorský kostel Nanebevzetí Panny Marie na Hoře Matky Boží v Králíkách
 • poutní a farní kostel Panny Marie Pomocnice na Chlumku v Luži
 • poutní a farní kostel Sedmi radostí Panny Marie v Malých Svatoňovicích
 • poutní a farní kostel Nanebevzetí Panny Marie v Neratově
 • opatský a farní kostel Narození Panny Marie v Želivi
 • děkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie v Havlíčkově Brodě
 • arciděkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie v Chrudimi
 • proboštský kostel Povýšení sv. Kříže v Litomyšli
 • poutní místo v Rokoli (filiální kostel Panny Marie, kaple Matky Boží třikrát podivuhodné „Betlém“, kaple Nejsvětější Trojice a kaple Panny Marie u studánky)
 • kaple mateřince Školských sester de Notre Dame v Hradci Králové.
 

Kalendárium

Myšlenka pro dnešní den

 

Kontakt

BISKUPSTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉ

Velké náměstí 35
500 01 Hradec Králové
tel.: +420 495 063 611

fax: +420 495 512 850

 

IČ: 00 44 51 34
DIČ: CZ 00 44 51 34  

číslo účtu: 1006010044/5500

 

Tiskový mluvčí

» Napište nám