Zprávy

Diecézí putuje srdce svatého Faráře arského

Diecézí putuje srdce svatého Faráře arského Se vzácnou relikvií se můžete setkat od 13. do 20. září při několika příležitostech. Navštíví Želiv, Hradec Králové, Rokoli, Koclířov a Klášterec nad Orlicí.

 

Od 13. do 20. září bude v hradecké diecézi přítomný relikviář se srdcem sv. Jana Marii Vianneye, patrona kněží. Doprovodí ho současní duchovní správci farnosti v Arsu P. Frédéric Vollaud a P. Roland Varin, kteří také pronesou několik přednášek o tomto světci.

 

„V letošním Roce povolání srdečně zvu všechny kněze i věřící z naší diecéze k setkání s ostatky sv. Faráře arského. Velmi bych si přál, aby každý z nás tuto vzácnou relikvii uctil alespoň při jedné z uvedených příležitostí,“ zve diecezány k účasti biskup Jan Vokál.

 

 

Svatý Jan Maria Vianney se narodil do rodiny sedláků v Dardilly nedaleko Lyonu. Mládí prožíval za pronásledování katolíků v době Francouzské revoluce. Od mládí se toužil stát knězem. Cestu ke kněžství však měl dlouhou, protože zápasil s vysokými nároky seminárního studia, zejména s latinou. Snad proto mu představení po vysvěcení přidělili nepříliš známou a nábožensky velice zanedbanou vesnici Ars. Jan Maria žil velice skromně a prostě. Nicméně právě svým příkladem a touhou pracovat pro církev dokázal přitáhnout mnoho lidí. Proslul zejména plamennými, někdy velice ostrými kázáními a častým zpovídáním.

 

Ve vesnici Ars zůstal Jan Maria Vianney nakonec celý svůj život, přestože chtěl několikrát odejít do ústraní. Dodnes je Ars-sur-Formans vyhledávaným poutním místem.

 

Jan Maria Vianney zemřel v roce 1859 ve věku 73 let. V roce 1925 byl Piem XI. svatořečen a v roce 1929 prohlášen patronem všech kněží.

 

(lb)

 

Program v jednotlivých místech

 

Sobota 13. září Želiv

Ostatky budou přítomny na sedmé diecézní pouti v rámci novény k 350. jubileu diecéze a Roku povolání.

 

09.30               Modlitby za diecézi a duchovní povolání

10.30               Mše svatá s biskupem Janem Vokálem

13.00               Setkání pro kněze s přednáškou o J. M. Vianneyovi

13.00               Prohlídky kláštera pro poutníky

15.00               Promítání filmu o J. M. Vianneyovi

16.00               Svátostné požehnání

 

 

Neděle 14. září Hradec Králové

Katedrála Svatého Ducha

 

09.30               Mše svatá s promluvou současného kněze z Arsu

14.00               Setkání s relikvií pro kněze i věřící, pobožnost

 

Rokole

 

15.00               Mše svatá

16.15               Přivítání relikvie, katecheze současného kněze z Arsu, pobožnost

 

Pátek 19. září Koclířov

 

09.00               Přivítání relikvie, adorace za duchovní povolání

10.30               Mše svatá s promluvou současného kněze z Arsu

12.00               Modlitba Anděl Páně a procesí ke sv. Filoméně

14.00               Mše svatá s promluvou současného kněze z Arsu

15.00               Závěrečné požehnání

 

 

Pátek 19. září – sobota 20. září Klášterec nad Orlicí

Duchovní obnova pro mládež

18.30               Mše svatá s promluvou současného kněze z Arsu, a uctění relikvie

Celonoční adorace, svátost smíření, přednášky.

Sobotní program 08.00 – 17.00, Mše svatá 10.00, hlavní celebrant Jáchym Jaroslav Šimek, OPraem., želivský opat.

 

Pozvánku naleznete zde

 

Kalendárium

Myšlenka pro dnešní den

 

Kontakt

BISKUPSTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉ

Velké náměstí 35
500 01 Hradec Králové
tel.: +420 495 063 611

fax: +420 495 512 850

 

IČ: 00 44 51 34
DIČ: CZ 00 44 51 34  

číslo účtu: 1006010044/5500

 

Tiskový mluvčí

» Napište nám