Zprávy

P. Toufar ukazuje, že ryzí víra vede k svatosti

P. Toufar ukazuje, že ryzí víra vede k svatosti Přečtěte si článek biskupa Jana Vokála pro lednové číslo ministrantského časopisu Tarsicius.

 

Královéhradecký biskup Jan Vokál napsal úvodník do lednového čísla ministrantského časopisu Tarsicius. Čtenářům v něm představuje P. Josefa Toufara, jehož proces blahořečení začíná v hradecké diecézi:
 

 

Milí pomocníci u oltáře,

 

svaté si někdy představujeme jako nějaké vzdálené bytosti, tiché a asketické, nebo naopak jako výrazné osobnosti, které ovlivnily dějiny. V naší královéhradecké diecézi si teď uvědomujeme, že to tak nemusí být – svatým může a má být každý z nás. Nejde o výkony, veliké činy, které lidé kolem Vás obdivují, nebo jen o čas strávený na klekátku. V první řadě jde o ryzost víry, která může být před světem nenápadná.

 

Před pouhými šedesáti lety žil na Vysočině jeden zdánlivě obyčejný, venkovský kněz, jmenoval se Josef Toufar. Byl společenský, veselý a především poctivý ve svém povolání. Nebyl to velký kazatel, teolog, ale byl to kněz, který měl rád Krista a nikdy ho nechtěl zradit.

 

A právě takové lidi neměla ráda tehdejší komunistická strana, která řídila stát a rozhodla se zničit církev, s jejímž učením není komunistické bezpráví slučitelné. Představitelé této zločinné strany se P. Toufara báli ne proto, že by se angažoval v politice, nebo že by proti nim kázal. Báli se opravdovosti jeho života a víry, která dokázala oslovit věřící i nevěřící v každé farnosti, kde působil.

 

O jedné adventní neděli se stalo, že se v jeho kostele v Číhošti nedaleko Ledče nad Sázavou při mši svaté pohnul kříž na oltáři. Několikrát se vychýlil z podstavce, a to právě v momentech, kdy P. Toufar na kazatelně říkal, že ve Svatostánku je doopravdy přítomen Kristus a rukou směrem k němu ukázal. Sám pohyb křížku neviděl. Vidělo ho však asi třicet věřících a do Číhošti se začali sjíždět lidé z celé země. Toho se mocní lekli a rozhodli se P. Toufara násilím donutit zalhat, že s křížkem hýbal sám na pokyn Svatého otce, aby církev posílila své postavení v zemi.

 

A jak to skončilo? P. Toufar odmítl lhát a vyšetřovatelé ho při krutých výsleších ve vazbě, kam ho unesli bez rozsudku, ubili k smrti. Záhada kolem pohybu křížku nebyla nikdy objasněna, ví se jen, že s ním nemohl hýbat žádný sestrojený mechanismus, jak vyšetřovatelé tvrdili. Ale to vlastně nebyl konec. Dnes v naší diecézi začíná proces, ve kterém budeme zkoumat, zda P. Josef Toufar byl mučedníkem pro Krista. Pokud se to potvrdí, může být blahořečen a později svatořečen. V takovém případě bychom ho uctívali ne jako velkého vzdělance, myslitele či mystika, ale jako prostého kněze, který žil vzorně svou víru a nikdy z tohoto postoje neuhnul.

 

Každý pokřtěný dostal od Boha povolání k dokonalosti života a ke svatosti. Potřebujeme k tomu využít dary, které jsme od Pána dostali, každý podle svých talentů a povolání. Ze srdce Vám přeji, abyste i Vy dokázali být takovými následovníky Krista.

 

+ Jan Vokál

královéhradecký biskup

 

 

Vyšlo v lednovém čísle časopisu Tarsicius.

Více na www.tarsicius.cz

 

Kalendárium

Myšlenka pro dnešní den
Nejdůležitější součástí našeho zavazadla je radostné srdce.
H. Löns

 

Kontakt

BISKUPSTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉ

Velké náměstí 35
500 01 Hradec Králové
tel.: +420 495 063 611

fax: +420 495 512 850

 

IČ: 00 44 51 34
DIČ: CZ 00 44 51 34  

číslo účtu: 1006010044/5500

 

Tiskový mluvčí

» Napište nám