Zprávy

Sympozium u příležitosti výročí 100 let od narození kněze Josefa Čiháka (1912–2003) a prezentace knihy Milana Romportla „Kněz Josef Čihák“

Sympozium u příležitosti výročí 100 let od narození kněze Josefa Čiháka (1912–2003) a prezentace knihy Milana Romportla „Kněz Josef Čihák“ 6. května 2012, Dolní Újezd u Litomyšle, Sokolovna

 

Oznamujeme, že v neděli 6. května 2012 od 14:00 hod. se bude v prostorách Sokolovny v Dolním Újezdě u Litomyšle konat sympozium o knězi Josefu Čihákovi (1912–2003). Součástí sympozia bude představení knihy P. Mgr. Milana Romportla „Kněz Josef Čihák“, která mapuje jednotlivé etapy života významného kněze královéhradecké diecéze a vězně komunistického režimu, jenž by se 1. 4. 2012 dožil sta let. K účasti jsou zváni všichni zájemci nejen z řad kněží a jáhnů, ale i široké veřejnosti. Sympozium, které spolupořádá Diecézní teologický institut Biskupství královéhradeckého a Římskokatolická farnost Dolní Újezd, je volně přístupné a účast není nutné hlásit předem.

 

Program sympozia:

14:00   Mons. Josef Kajnek, pomocný biskup – generální vikář: Úvodní slovo

14:15   P. Mgr. Milan Romportl: Život a působení kněze Josefa Čiháka (seznámení s obsahem knihy o J. Čihákovi)

15:15   P. ThLic. Ing. Jiří Heblt: Vzpomínka na P. Josefa Čiháka; následuje diskuse

16:00   zakončení

 

Dále upozorňujeme, že výše zmíněné sympozium probíhá v rámci celodenních oslav připomínky 100 let od narození P. Josefa Čiháka, které v neděli 6. května 2012 v Dolním Újezdě pořádá zdejší římskokatolická farnost. Administrátor farnosti P. ThMgr. Adam Piotr Grabiec, OMI zve všechny zájemce k účasti na mši sv., která se koná od 10:00 hod. ve farním kostele sv. Martina; jejím hlavním celebrantem bude pomocný biskup Mons. Josef Kajnek. Po mši sv. bude následovat modlitba u hrobu P. J. Čiháka. Poté (od 11:30 hod.) jsou všichni zváni k pohoštění v místní Sokolovně.

 

Jan Hojda, Th.D.,

sekretář DTI (hojda (zavináč) bihk.cz)

 

Kalendárium

Myšlenka pro dnešní den

 

Kontakt

BISKUPSTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉ

Velké náměstí 35
500 01 Hradec Králové
tel.: +420 495 063 611

fax: +420 495 512 850

 

IČ: 00 44 51 34
DIČ: CZ 00 44 51 34  

číslo účtu: 1006010044/5500

 

Tiskový mluvčí

» Napište nám