Zprávy

Diecézní setkání mládeže 2012

Diecézní setkání mládeže 2012 Přinášíme informace o nacházejícím Diecézním setkání mládeže, probíhajícím Týdnu modliteb za mládež a připravovaném Celostátním setkání mládeže.

 

Diecézní setkání mládeže

 

V sobotu 31. března 2012 se mladí křesťané z východních Čech sejdou na Diecézním setkání mládeže v Hradci Králové. Letošním mottem je výzva sv. Pavla: „Radujte se v Pánu, opakuji, radujte se!“ (Flp 4,4).
Začátek setkání je v 9 h v sále Filharmonie Hradec Králové (Eliščino nábřeží). V dopoledním programu bude katecheze, svědectví a informace. Hudebně setkání doprovodí kapela VeKa. Po poledni si účastníci budou moci vybrat některou z tematických skupin. Diskutovat mohou např. o reálných a virtuálních vztazích s PhDr. Mgr. Jeronýmem Klimešem, PhD., o přirozeném plánování rodičovství s manželi Šmehilovými, o hledání životního povolání s P. Janem Linhartem, či o paliativní péči s Janou Sieberovou. Vybrat si budou moci i ti, které zajímá hudba, práce TV Noe, divadlo, projekt Praga-Haiti atd. Bude také příležitost ke svátosti smíření, adoraci a rozjímání křížové cesty. Setkání vyvrcholí v 15 h mší svatou v katedrále Svatého Ducha, jíž bude předsedat diecézní biskup Jan Vokál. Zvána je mládež od 14 let.
Informace: Diecézní centrum pro mládež – 495 063 421, dcm (zavináč) bihk.cz
Plakát a program je přiložen.

 

Týden modliteb za mládež
 
V souvislosti se Světovým dnem mládeže, jehož 27. ročník se v ČR letos slaví na diecézní i celostátní úrovni formou setkání mladých lidí s jejich biskupy, probíhá v týdnu od 25. března do 1. dubna 2012 Týden modliteb za mládež. Již několikátým rokem chtějí věřící tímto způsobem duchovně podpořit mladé lidi v jejich životním nasměrování k Ježíši Kristu.
Brožura s modlitbami je přiložena.
 
Celostátní setkání mládeže
 
V letošním roce se také uskuteční setkání mládeže na celostátní úrovni, a sice ve Žďáru nad Sázavou v termínu od 14. do 19. srpna 2012.
Mladí budou moci prožít intenzivní týden duchovního života, rekreace a kultury, zapojí se i do dobročinných aktivit. Budou mít prostor k rozjímání i zábavě, rozhovoru s knězem i osobní modlitbě a hledání životní cesty. Setkání je i příležitostí k upevnění ve víře, navázání nových přátelství a osobnímu kontaktu se zajímavými osobnostmi. Letošní ročník bude obohacen o Pouť rodin v sobotu 18. srpna 2012. Setkání je určeno pro všechny mladé lidi od 14 do 30 let. V programu se bude myslet jak na středoškoláky, tak na vysokoškoláky a mladé pracující. Přednášky budou proto děleny podle věku.
Tématem setkání je Duch svatý a jeho mottem je citát z listu sv. Pavla: „Ovocem Ducha je láska, radost a pokoj...“ (Gal 5,22). Mladí lidé z celé České republiky se tak zapojí do oslav Roku biřmování, který vyhlásili biskupové na rok 2012 v souvislosti s tříletou přípravou na oslavu 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu.
Setkání se na této úrovni koná popáté. Již se konala setkání v roce 1999 v Příbrami na Svaté Hoře, v roce 2002 ve Žďáru nad Sázavou, v roce 2007 v Táboře a v roce 2008 na Velehradě.
Více informací na webu https://zdar2012.signaly.cz/. Přihlášky na webu www.dozdaru.jdem.cz.
 
 

Kalendárium

Myšlenka pro dnešní den

 

Kontakt

BISKUPSTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉ

Velké náměstí 35
500 01 Hradec Králové
tel.: +420 495 063 611

fax: +420 495 512 850

 

IČ: 00 44 51 34
DIČ: CZ 00 44 51 34  

číslo účtu: 1006010044/5500

 

Tiskový mluvčí

» Napište nám