Zprávy

Pedagogická fakulta v Hradci Králové vypisuje druhé kolo přijímacích zkoušek

pro bakalářský obor Náboženská výchova a Transkulturní komunikace.

 

Upozorňujeme zájemce o vysokoškolské studium s teologickým a pedagogicko-psychologickým zaměřením, že Pedagogická fakulta v Hradci Králové vypisuje druhé kolo přijímacích zkoušek pro bakalářský obor Náboženská výchova (Studijní program: Specializace v pedagogice). Toto tříleté studium je uskutečňováno formou kombinovaného (tzv. dálkového studia) a jeho výuka probíhá zejména o sobotách. Studium je vhodné především pro katechety, pastorační asistenty a moderátory či animátory různých pastoračních aktivit.

 

Zájemce o prezenční (tzv. denní) studium kultury upozorňujeme na možnost hlásit se do druhého kola přijímacích zkoušek pro tříletý bakalářský obor Transkulturní komunikace (Studijní program: Specializace v pedagogice). Obor seznamuje zejména s teorií kultury a s ideovými, náboženskými či etickými východisky možného dialogu napříč hranicemi jednotlivých kultur. Zvláštní důraz přitom klade na poznání vlastní evropské kultury.

 

Uchazeči o studium obou výše zmíněných oborů se mohou hlásit do konce července na adrese Pedagogické fakulty UHK v Hradci Králové.

 

Základní informace k přijímacímu řízení jsou k dispozici na www.uhk.cz, oddíl: uchazeč. Podrobnější informace o tematické náplni oborů či obsahu přijímacího pohovoru poskytne Jan Hojda, Th.D. (jan.hojda (zavináč) uhk.cz; hojda (zavináč) diecezehk.cz; tel.: 495 063 428).

 

Mgr. Jan HOjda, ThD.

 

Kalendárium

Myšlenka pro dnešní den

 

Kontakt

BISKUPSTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉ

Velké náměstí 35
500 01 Hradec Králové
tel.: +420 495 063 611

fax: +420 495 512 850

 

IČ: 00 44 51 34
DIČ: CZ 00 44 51 34  

číslo účtu: 1006010044/5500

 

Tiskový mluvčí

» Napište nám